วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตอบคำถามคณิตศาสตร์

(2x - 21) +5x=?

จากที่โจทย์ที่ให้มา เราสามารถเอาวงเล็บออกได้ แล้วจึงทำการรวมพจน์ที่เหมือนกัน
(2x -21) + 5x = 2x - 21 + 5x = 7x - 21


3x : 7 = (x - 5 ) : 4 คิดยังไงคะ

จากที่โจทย์ที่ให้มา เป็นสมการในรูปอัตรส่วนวิธีการแก้ เราใช้หลักง่ายคือ
เอาตัวไกลคูณตัวไกล ( 3x กับ 4) เท่ากับ ตัวใกล้คูณกับตัวใกล้ (7 กับ x-5) จะได้
        12x = 7(x -5)
        12x = 7x -35
12x - 7x = -35
         5x = -35
          x = -35 / 5
          x = -7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น