วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมนูอาหาร-ไข่

เมนูไข่
ไข่กวน   scrambled egg
ไข่ไก่    Chicken egg
ไข่ขาว   Egg white, Albumen
ไข่คนหรือไข่กวน   Scrambled egg
ไข่เค็ม   Salted egg
ไข่เจียว   Omelet หรือ Omelette
ไข่เจียว   plain omelet
ไข่เจียวสเปน   Frittata
ไข่เจียวหมูสับ   Minced pork omelet
ไข่เจียวหอยนางรมกระทะร้อน omelet with oyster

ไข่ดาว Fried egg
ไข่ดาวทอดทั้งสองด้านแบบไข่แดงไม่สุก Fried egg Over easy / Runny / Dippy
ไข่ดาวทอดทั้งสองด้านแบบไข่แดงสุกปานกลาง Fried egg Over medium
ไข่ดาวทอดทั้งสองด้านแบบไข่แดงสุกปานกลาง Over medium
ไข่ดาวทอดทั้งสองด้านแบบไข่แดงสุกมาก Over hard / well หรือ hard
ไข่ดาวทอดเพียงด้านเดียว Fried egg Sunny up หรือ Sunny side up
ไข่ดาวน้ำ Poached egg
ไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุก Sunny side up
ไข่ดาวแบบสุกทั้งสองด้าน Over medium, Over hard
ไข่แดง Egg yolk

ไข่ต้ม Boiled egg
ไข่ต้ม hard-boiled egg
ไข่ต้มสุก Hard-boiled egg
ไข่ต้มสุกพอประมาณ Medium-boiled egg
ไข่ตุ๋น Steamed egg, Egg custard, Egg pudding
ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง Poached egg garnished with seafood
ไข่ทอดจากแม่แบบ Poached egg
ไข่นกกระจอกเทศ Ostrich egg
ไข่นกกระทา Quali egg
ไข่น้ำ Egg drop soup

ไข่เบเนดิกต์ Egg Benedict
ไข่เป็ด Duck egg
ไข่พะโล้ Hard boiled egg, Golden brown egg, Five spices egg
ไข่ยัดไส้ omelet with vegetables
ไข่ยัดไส้ Stuffed egg
ไข่ยัดไส้ Stuffed omelette
ไข่เยี่ยวม้า Preserved egg, Century egg
ไข่ลวก Soft-boiled egg
ไข่ลวกหรือไข่ยางมะตูม Soft-boiled egg
ไข่ลูกเขย boiled egg fried with tamarind sauce
ไข่ลูกเขย Son-in-law Eggs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น