วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

hardware shop คือ ...

ในวันนี้ผมก็จะขอตอบคำถาม ของคนที่ถามคำถามมา
ในข้อหัวของ คำศัพท์ที่มีคำว่า ร้าน ซึ่งคำแปลเท่าที่จะหา
ข้อมูลมาให้ได้ ก็อยู่ด้านล่างแล้วครับ ถ้าผิดพลาดประการใด
ก็ต้องขอโทษ

hardware shop   ร้านขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ซ่อมบ้าน
    เช่น ตะปู ไขควง สี หลอดไฟ ท่อน้ำ
women's shop    ร้านขายของใช้ส่วนตัวของผู้หญิง
newsagent's shop   ร้านขายของแบบที่ของยี่ห้อสนับสนุน
     เช่น ร้านค้าน้ำอัดลมที่จะมีตู้แช่ หรือ ผ้าใบของยี่ห้อนั้นอยู่

จากคำศัทพ์ที่ถามมาก็มาให้ผมคิดถึงเรื่องการแสดง
ความเป็นเจ้าของในแบบที่ไม่ได้ใช้ my, your,
his, her, ... นำ ใช้ 's ขั้นกลางระหว่างคำแทน
และ การแปลกลุ่มคำลักษณะนี้จะแปลจากหลังไปหน้า เช่น

doctor's suggestion คำแนะนำของแพทย์
farmer’s technology   เทคโนโลยี่ของชาวนา
London's location  ที่ตั้งของกรุงลอนดอน
someone's life  ชีวิตของใครบางคน
victim’s arm   แขนของผู้เคราะห์ร้าย
แต่บางครั้งก็มี my, your, his, her, ...  มาวางอยู่ด้านหน้าได้
เช่น
his son’s death การตายของลูกชายของเขา
* * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น