วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ที่คำมาว่า proof

กลับอีกครั้งแล้วครับ...กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากที่
ห่างหายไปช่วงหนึ่ง วันนี้เอาคำที่มีคำว่า proof อยู่ด้วยมาให้ดูกัน
เป็นคำที่มักจะพบในฉลากหรือข้างกล่องของสินค้าต่างๆ
มาเริ่มกันเลยครับ....

proof การพิสูจน์, หลักฐาน, ที่ผ่านการทดสอบ, ซึ่งต้านทานได้

airproof        กันลม, ปิดมิดชิด
ball-proof    กันกระสุนปืน
bulletproof  ป้องกันกระสุน
childproof   ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
cold-proof   ซึ่งกันหนาวได้

fireproof      ทนไฟ
foolproof    ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว
leak-proof   ที่ไม่รั่ว
lightproof    กันแสง, ซึ่งไม่ให้แสงผ่านได้
mothproof    กันแมลง
noise-proof   เก็บเสียง

rainproof       ที่กันฝนได้
rustproof       กันสนิม
shellproof     กันกระสุนปืนใหญ่
shockproof   กันกระแทก
shrink-proof  ไม่หด
soundproof   กันเสียง
sun-proof      กันแดดได้

waterproof watch  นาฬิกากันน้ำ
waterproof       กันน้ำได้
waterproofing  สารกันน้ำ
wear-proof       ทนต่อการสึกหรอ
weatherproof   ทนต่อสภาพอากาศ

proof by contradiction  การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง
proof by exhaustion      การพิสูจน์โดยแจงกรณี
proof by induction    การพิสูจน์โดยอุปนัย
proof of age    การพิสูจน์อายุ
proof of birth  การพิสูจน์การเกิด

proof of loss          การพิสูจน์ความเสียหาย
proof of marriage การพิสูจน์การสมรส
proof paper    กระดาษบรู๊ฟ
proof-less      ไม่มีหลักฐาน
proof-mark     ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว

proofread     พิสูจน์อักษร, ตรวจคำผิด
rigorous proof   การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด
under-proof       ซึ่งมีจำนวนอัลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น