วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตอบคำถาม-คุณเอ

สำหรับปัญญาของคุณเอ ที่ต้องการที่จะเรียนต่อปริญญาโท แล้วต้องการรื้อฟื้น
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ใหม่ ก็มีคำแนะนำในเบื้องต้นอย่างนี้ครับ ...
ด้านความความพื้นฐานทั่วไป ได้แก่
1. การบวก-ลบ-คูณ-หาร
2. การคำนวณตัวเศษเลขในแบบต่างๆ ในเช่น จำนวนลบ, เศษส่วน
    โดยเฉพาะเรื่องของ ทศนิยม

ด้านเนื้อหาบทเรียน ที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในขณะที่เรียน เช่น
1. เรื่องของสมการและระบบสมการ
2. เลขยกกำลัง
3. พหุนามและการแยกตัวประกอบ
4. แนวคิด(concept) พื้นฐานของเซต
4. ฟังก์ชั่น
5. แคลคูลัส
6. สถิติ ** (สำคัญมากเพราะต้องใช้เรียนต่อและทำวิจัย)

ด้านความรู้ที่จะใช้สอบเข้า ดูหัวข้อได้จากหนังสือแนวข้อสอบเข้า
เรียนต่อระดับปริญญาโท

ส่วนตำราที่ใช้เพื่อการเตรียมตัวก็หาดูได้จากหนังสือแนวข้อสอบ
ปริญญาโททั่วๆไปก่อน แล้วก็การฝึกลงลึกก็ดูจากหนังสือคู่มือระดับมัธยม

ก็ลองดูตามนี้ก่อนนะครับ... ถ้าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้ครับ
ถ้าพอที่จะบอกหรือช่วยอะไรได้...ก็ยินดีครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น