วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน-01

   คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอยู่รอบต้วของเราครับ และนับวันมันก็เข้ามา
อิทธิพลกับชีวิตเรามากขึ้นเลยๆ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จึงเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องผมเห็นเองมาดู

    เมื่อเดือนก่อนผมไปซื้อของที่ห้างพันธ์ทิพย์มาทำสื่อการสอน
เมื่อผมมีเดินผ่านไปที่ร้านๆหนึ่ง พนักงานก็ยื่นใบปลิวแนะนำสิ่งค้ามาให้
ผมลองอ่านดูปรากฏว่า มันมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผมเริ่มสังสัยว่า
เขาขายของให้คนไทยหรือชาวต่างกันแน่ แต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่ผมก็พอรู้
ภาษาอังกฤษอยู่บ้าง ผมเลยไม่รู้สึกอะไร แต่มันทำให้ผมคิดถึงคนที่ไม่รู้
ภาษาอังกฤษเลย...และนั้นเป็นที่มาของหัวข้อในตอนนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

a greener planet = โลกที่สะอาดขึ้น
a lower cost = ต้นทุนที่ต่ำลง
advantage = ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, ผลประโยชน์
after sales services = การบริการหลังการขาย
anti - counterfeit = ป้องกัน/ต่อสู้กับของปลอม
award-winning printer = เครื่องพิมพ์ที่ได้รับรางวัล

background = พื้นหลัง
beautifully designed for home use
      = ออกแบบอย่างสวยงามสำหรับการใช้ที่บ้าน
bigger cost saving = ประหยัดต้นทุนมากขึ้น

capacity = ความจุ
ceaseless = ไม่รู้จักจบ, ไม่มีที่สิ้นสุด
collation = การตรวจเทียบเอกสาร, การตีราคาทรัพย์มรดก
color office printer =เครื่องพิมพ์สีสำหรับสำนักงาน
color printer =เครื่องพิมพ์สี
connectivity = การต่อเชื่อม, สภาพเชื่อมโยง
consumption = การบริโภค, ปริมาณการปริโภค
custom size = ขนาดที่กำหนดเองได้

dedication = การอุทิศ
deliver = ส่งของ
denser = ควบแน่น, ย่นย่อ
description = คำอธิบาย
double-sided printing = การพิมพ์ 2 หน้า

emission = ปล่อยออก, ปลดปล่อย
energy = พลังงาน
engineer = วิศวกร
enterprise = วิสาหกิจ, บริษัท, ความกล้าเสี่ยง
envelope = ซองจดหมาย
exceptional quality = คุณภาพที่ดีเลิศ
expansion card = บัตรเพิ่มความสามารถ

feature = คุณสมบัติพิเศษ
finance = การเงิน
general business = ธุรกิจทั่วไป
guarantee = รับประกัน
heritage = มรดก

illegal = ที่ผิดกฎหมาย
improvement = การปรับปรุง, การแก้ไข
innovation = นวัตกรรม
inspiration = แรงบันดาลใจ, การสูดลมหายใจ
insurance = การประกันภัย
interpolated = สอดแทรกคำลงในข้อความ

material = เอกสารประกอบ
maximum resolution = ความละเอียดสูงสุด
medical = การแพทย์
modern man = คนที่ทันสมัย
multifunction printer = เครื่องพิมพ์ที่ทำงานได้หลายอย่าง

office printer = เครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน
oil free = ปราศจากน้ำมัน
operating system = ระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ เช่น windows xp
option = ทางเลือก, ตัวเลือก, ตัวช่วยอื่น

page size = ขนาดกระดาษ
performance = ความสามารถ, สมรรถภาพ
personal printer = เครื่องพิมพ์ที่ใช้ส่วนบุคคล
pharmaceutical = การเภสัชกรรม
precise = แม่นยำ, แน่นอน, ถูกต้อง
prevent = ป้องกัน
print quality = คุณภาพในการพิมพ์
print speed = ความเร็วในการพิมพ์
print technology = เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์
printer = เครื่องพิมพ์
product guide = คู่มือแนะนำสินค้า
property = คุณสมบัติ
publishing = สำนักพิมพ์, ธุรกิจการพิมพ์

quality print premium = คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

real estate = อสังหาริมทรัพย์
reduce co2 emission by up to 25%
     = ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์
registered trademark = เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
reliability = ความน่าเชื่อถือ, ความน่าไว้วางใจ
reliable = เชื่อถือได้, ไว้ใจได้
remarkable = ไม่ธรรมดา, ความโดดเด่น
reproduction = การผลิตซ้ำ, การขยายพันธุ์
resolution = ความละเอียด
retail = การค้าปลีก

scan resolution = ความละเอียดในการสแกนภาพ

technological leadership = ผู้นำด้านเทคโนโลยี
trademark = เครื่องหมายการค้า
turnaround = การหมุนไปรอบๆ

update = การปรับปรุงในทันสมัย
utilize = ใช้ประโยชน์

wholesale = การค้าส่ง
world class = อยู่ระดับโลก

You can save up to 20%. = คุณสามารถประหยัดได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

* * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น