วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตอบคำถาม-คุณ KJ PD8

KJ PD8 ธันวาคม 2560 06:25
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ข้อนี้ละครับ

ให้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด m คน
มีนักเรียนชาย (2/5)m คน
มีนักเรียนหญิง m -(2/5)m = (3/5)m คน
จำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย (3/5)m - (2/5)m = (1/5)m คน
จะได้สมการ
(1/5)m = 480
m = 480x5
m = 2400 คน

ตรวจสอบ 
มีนักเรียนชาย (2/5)m = (2/5)x2400 = 960 คน
มีนักเรียนหญิง (3/5)m = (3/5)x2400 = 1440 คน

ขอบคุณมากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น