วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เมนูอาหาร 4 ของหวาน

วันนี้เป็นรายการของหวานกันบ้าง
ของหวาน desserts
ขนมหวาน-กล้วยแขก Fried Indian style banana
ขนมหวาน-กล้วยบวชชี Banana in coconut milk
ขนมหวาน-กล้วยบวชชี Banana in sweet coconut milk
ขนมหวาน-ขนมปุยฝ้าย Cotton - wool cake
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวดำ Black sticky rice in coconut milk
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวแดง sticky rice with coconut cream
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวถั่วแดง Red bean with sticky rice in coconut milk
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วง Durian and sticky rice

ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมะม่วง Mango and sticky rice
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมะม่วง sticky rice in coconut cream with ripe mango
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมูล Sticky rice with coconut milk
ขนมหวาน-ตะโก้ Thai jelly with coconut cream
ขนมหวาน-เต้าฮวยผลไม้รวม Agar dessert with fruit salad
ขนมหวาน-ถั่วกวน Mung bean dessert
ขนมหวาน-ทับทิมกรอบ Mock pomegranate seeds
ขนมหวาน-น้ำกะทิหรือน้ำ เชื่อม ใส่ลอดช่อง / แตงไทย / เผือก / เฉาก๊วย / ลูกชิด / กะทิ
     Thai dessert served in coconut milk or syrup

ขนมหวาน-บัวลอย Dumplings in coconut cream
ขนมหวาน-บัวลอยเผือก Taro balls in coconut cream (coconut cream = กะทิ)
ขนมหวาน-บัวลอยสามสี Natural colored glutinous rice flour balls in coconut milk
ขนมหวาน-ฝอยทอง sweet shredded egg yolk
ขนมหวาน-เม็ดขนุน Jackfruit seed dessert / Mock jack fruit seeds
ขนมหวาน-รวมมิตร Iced dessert
ขนมหวาน-ลูกตาลเชื่อม sweet palm kernels
ขนมหวาน-สังขยา Thai Custard
ขนมหวาน-สังขยามะพร้าว Coconut Custard
ขนมหวาน-หม้อแกง egg custard

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น