วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตอบโจทย์-การบวก - ลบพหุนาม

โจทย์บวก - ลบพหุนาม
โจทย์ลักษณะนี้เป็นการบวก - ลบ พหุนาม โดยนำพจน์ที่เหมือนกันมาบวก - ลบกัน

(2x - 21) +5x = 2x -21 + 5x = 7x - 21

ลงดูตัวอย่างเพิ่มเติมดูนะครับ

3a + (a - 5) = 3a + a - 5 = 4a - 5
(-a + 3b) - (4a - b) = -a + 3b -4a +b = -5a +4b
a + ab - (a + 5ab) = a + ab -a - 5ab = -4ab

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น