วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตอบคำถาม โจทย์คณิตศาสตร์

คำถามจากเพื่อน
นพขี่นักยานออกจากบ้านไปตลาดซึ้งอยู่ห่างจากบ้าน3.85กิโลเมตรล้อจักยานมีเส้นผ่านสูนกลางยาว 49 เซนติเมตรเมื่อถึงตลาดล้อจักยานของนพหมุนกี่รอบ ใน คณิตศาสตร์ : วิธีทำโจทย์บัญญัติไตรยางค์

Pi คือ ค่าคงที่ ประมาณ 22/7 หรือ 3.14...
r คือ รัศมี (รัศมี เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง)
หาเส้นรอบวงของล้อจากสูตร = 2x(Pi)xr = 2x(22/7)x(49/2) = 154 ซม.

(เขียนเป็นเศษส่วนแล้วใช้การตัดทอนนะครับ)

1 กิโลเมตร = 1000 เมตร
1 เมตร = 100 เซนติเมตร
1 กิโลเมตร = 100000 เซนติเมตร
ระยะทางจากบ้านไปตลาด เท่ากับ 3.85 กิโลเมตร = 385000 ซม.
ล้อจักยานของนพหมุน 358000 / 154 = 2500 รอบ

การฉาบปูนพื้นที่ 5 ตร.ม. ใช้ปูนขาว38.5กิโลกรัมปูนซีเมนต์ 60 กิโลกรัม ทราย 0.2 ลูกบาศก์เมตรและน้ำ15ลิตร พรต้องการฉาบปูนฝาผนังพื้นที่ 3 ตารางเมตรต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่กรัม 
ขอใช้วิธีบัญญัติไตรยางศ์
พื้นที่ 5 ตร.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 60 กิโลกรัม
พื้นที่ 1 ตร.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 60/5 = 12 กิโลกรัม
พื้นที่ 3 ตร.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 12 x 3 = 36 กิโลกรัม

1 กิโลกรัม = 1000 กรัม
ปูนซีเมนต์ 36 กิโลกรัม = 36 x 1000 = 36000 กรัม

ขอบคุณกับคำถามด้วยครับ

1 ความคิดเห็น: