วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมการของณรงค์เดช

ณรงค์เดช ดวงอาจ ได้ตั้งสมการขึ้นมาถามผมข้อหนึ่งครับ โดยมีโจทย์ว่า
 x (2-8) = 5+7*2
    x(-6) = 5 + 14
    x(-6) = 19
          x = 19/(-6)
          x = -19/6

ข้อสังเกต 
1. ในโจทย์ข้อนี้คือ การเขียนตัวเลขทางด้านซ้ายของสมการ จะเขียนอยู่ในวงเล็บหลังตัวแปร x ซึ่งโดยปกติ เขาไม่ค่อยนิยมจะเขียนกัน แต่เขียนก็พอได้ และที่สำคัญ คือ (2-8) = (-6) ต้องอยู่ในวงเล็บไว้ก่อน เพราะมันแสดงถึงการคููณ กับตัวแปร x ถ้าไม่เขียนวงเล็บจะผิดทันที่ เพราะจากกลายเป็นการลบไป
2. ส่วนด้านขวาของสมการก็ให้ระวังเกี่ยวกับลำดับของการคำนวณให้ดี คือ ต้องทำการคูณก่อนการบวก-ลบ

ขอบคุณสำหรับ คำถามดีๆ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น