วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ-ตัวเอง

มาดูกันกับคำคัพท์ที่คำว่า self กันอีกตอนนะครับ
self-determination การกำหนดการปกครองด้วยตนเอง

self-determination การตัดสินใจเอง
self-devotion การเสียสละตัวเอง
self-directed learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
self-discipline การข่มใจตนเอง, การควบคุมตัวเอง
self-educated ศึกษาด้วยตัวเอง

self-employed person ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed การไม่เป็นลูกจ้างใคร, การเป็นนายของตนเอง
self-esteem การเคารพในตัวเอง, ความภูมิใจในตัวเอง
self-evident ชัดแจ้งในตัว
self-exile เนรเทศตัวเอง
self-explaining อธิบายในตัวมันเอง

self-explanatory ชัดแจ้งในตัวของมัน
self-expression การแสดงออกโดยตัวของมันเอง
self-glorification อวดตัว, ยกตัวเอง
self-governing territory ดินแดนที่ปกครองตนเอง
self-government การปกครองตนเอง
self-help การพึ่งพาตนเอง

self-hypnosis การสะกดจิตตนเอง
self-image ภาพลักษณ์แห่งตน
self-important ทะนงตัว, สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ
self-imposed กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
self-improvement การปรับปรุงตัวเอง
self-induced ซึ่งมีผลจากการกระทำของตัวเอง

self-indulgent ตามใจตัวเอง
self-infection การติดเชื้อในตัวเอง
self-inflicted เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง (เช่น ความเจ็บป่วย)
self-instructed ศึกษาด้วยตัวเอง
self-insurance การประกันภัยตนเอง
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น