วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาสมการ

วันมีเด็กนักเรียน ม.ต้น คนหนึ่งมาถามโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เห็นว่าน่าสนใจดี เลยปรับโจทย์เล็กน้อยแล้วลองมาทำให้ได้ดูกัน


ต่อไปนี้เป็นโจทย์ให้ทุกคนได้ลองคิดกัน แล้วลองตอบมาดูเล่นกัน
ก็ได้... แต่ไม่มีรางวัลอะไรให้นะครับ
โจทย์ปัญหา
ในการสอบครั้งหนึ่งครูตั้งกฎการให้คะแนนว่า สำหรับข้อที่
ตอบถูกจะได้คะแนน 3 คะแนน ส่วนข้อที่ตอบผิดจะติดลบ 1
คะแนน ไม่ตอบไม่มีคะแนน จากข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ
น้ำทำคะแนนรวมได้ 153 คะแนน อยากทราบว่าน้ำทำผิดกี่ข้อ
โดยที่มีข้อที่ข้ามไป 5 ข้อ

kruteeworld ขอเชิญชวนทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ เว็บแฝดน้อง
http://kruteeworld.siamvip.com/ ครับ

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น