วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำย่อบนเน็ต01

วันขอพักเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไว้ก่อน
แต่ขอมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของคำย่อที่ใช้ บนอินเตอร์เน็ต
เช่นการแชท การส่งข้อความ หรือ Twitter

A3   Anyplace, Anywhere, Anytime = ที่ใด, จุดใด เวลาใดก็ได้
ASAP    As soon as possible = ด่วนที่สุดเท่าที่ทำได้นะ
A/S/L?    Age/sex/location? = อายุเท่าไหร่ /เพศอะไร /ที่อยู่ไหน
B4N    Bye for now = ตอนนี้ต้องลาไปก่อน
BAK    Back at the keyboard = อยู่หลังแป้นพิมพ์
BBIAB    Be back in a bit = เดี๋ยวกลับมาจ้ะ
BBL    Be back later = เดี๋ยวกลับมา
BBN    Bye bye now = ลาก่อนจ้ะ
BBS    Be back soon = เดี๋ยวกลับมา
BF    Boy friend = แฟน(ผู้ชาย)

BFN    Bye for now = ไปก่อนนะ
BRB    Be right back = เดี๋ยวกลับมา
CNP   Continued in next post = ติดตามต่อตอนหน้า
CRB   Come right back = กลับมาแล้ว
CU   See you = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CUL   See you later = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CYA   See ya = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CYO   See you online = เห็นคุณเข้ามาในระบบ
DIKU   Do I know you? = ผมรู้จักคุณหรือ
DTRT   Do the right thing = ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

DWB   Don't write back = ไม่ต้องเขียนตอบกลับมา
E2E   exchange to exchange = มาแลกเปลี่ยนกัน
E2E   e-business to e-business
    = การติดต่อระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ
E2E   employee to employee = ลูกจ้างกับลูกจ้าง
EOM   End of message = จบข้อความ
F2F   Face to face = พบหน้ากัน, เผชิญหน้ากัน
FAQ   Frequently-ask question(s) = คำถามที่พบบ่อยๆ
FTBOMH   From the bottom of my heart = จากก้นบึงของหัวใจ
FUD   Fear, Uncertainty, and Doubt
    = ความกลัว, ความไม่แน่นอน, ความสงสัย

FYI   For your information = สำหรับข้อมูลข้อคุฯ
G   Grin = ยิ้มยิงฟัน
GA   Go ahead = ลุยไปเลย, ล่วงหน้าไปก่อน
GF   Girlfriend = แฟน(ผู้หญิง)
GFN   Gone for now = ต้องไปก่อนนะ
GGP   Gotta go pee = ไปห้องน้ำ
GL   Good luck = ขอให้โชคดี
GMAB   Give me a break = ขอทีเถอะ
GTRM   Going to read mail = ไปอ่านจดหมาย
GTSY   Glad to see you = ดีใจที่ได้พบคุณ

** เท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะพยายามรวบรวมมาให้ดูกันอีก **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น