วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำย่อบนเน็ต02

มาดูกันต่อในตอนที่2 เกี่ยวตัวย่อที่ในบนอินเตอร์เน็ต
H&K Hug and kiss = กอดและจูบ


HAGN   Have a good night = ราตรีสวัสดิ์
HAND   Have a nice day = ขอให้โชคดี
HT   Hi there = สวัสดี
HTH   Hope this helps = รอความช่วยเหลือ
IAC   In any case = ในกรณีใดก็ตาม
IAE   In any event = ด้วยเหตุการณ์ใดก็ตาม
IC   I see = ฉันรู้แล้ว
gotta pee = ไปห้องน้ำ
IHA   I hate acronyms = ฉันเกลียดคำย่อ
IHU   I hear you = ฉันฟังคุณอยู่

ILU or ILY   I love you = ผมรักคุณ
IMCO   In my considered opinion = ในความเห็นของผมที่ได้พิจารณาแล้ว
IMO   In my opinion = ในความคิดเห็นของผม
IMS   I am sorry = ฉันเสียใจ
IOW   In other words = พูดอีกอย่างคือ, ในอีกแง่หนึ่ง
IRL   In real life = ในชีวิตจริง, ในความเป็นจริงแล้ว
ITA   I totally agree = เห็นด้วยอย่างมาก
ITIGBS   I think I'm going to be sick = ฉันคิดว่าฉันกำลังจะปวด
IWALU   I will always love you = ฉันจะรักเธอเสมอ
IYSWIM   If you see what I mean = ถ้าคุณเข้าใจว่า...ฉันหมายกถึง(มัน)อะไร

JK or j/k   Just kidding = แค่ล้อกันเล่น, หลอกกันเล่น
JMO   Just my opinion = เพียงแค่ความเห็นของผม
JTLYK   Just to let you know = แค่อยากบอกให้เธอรู้
  ok = ตกลง, ได้เลย
KIT   Keep in touch = ติดต่อมาเรื่อยๆนะ
KOTC   Kiss on the cheek = หอมแก้ม
KOTL   Kiss on the lips = จูบปาก
KWIM?   Know what I mean? = รู้หรือเปล่าฉันหมายถึงอะไร
LSHMBH   Laughing so hard my belly hurts = หัวเราะจนเจ็บท้อง
LTNS   Long time no see = ไม่เห็นมานานแล้ว

LTR   Long-term relationship = ความสัมพันธ์ในระยะยาว
LULAB   Love you like a brother = รักคุณแบบพี่ชาย
LULAS   Love you like a sister = รักคุณแบบน้องสาว
LUWAMH   Love you with all my heart = รักคุณหมดหัวใจเลยนะ
LY   Love ya = รักคุณนะ
LY4E   Love ya forever = รักคุณตลอดกาล
MorF   Male or female = ผู้ชายหรือผู้หญิง
MUSM   Miss you so much = คิดถึงคุณเหลือเกิน
NP or N/P   No problem = ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

 * * See ya... * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น