วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์ที่มีคำว่าเสียง

วันนี้มีคำศัพท์ที่มีคำว่า เสียง มาให้ดูกัน

เสียง(ความเห็น)   voice, opinion, view
เสียง(คะแนน)    vote, ballot
เสียงกรน    snore
เสียงกึกก้อง   uproar, loud voice/sound/noise
เสียงข้างน้อย   minority

เสียงขู่   threat, hiss, threatening sound/voice/tone
เสียงเขียว  angry voice
เสียงแข็ง   with disrespectful voice
เสียงควบกล้ำ cluster
เสียงคำราม roar, long loud deep sounds

เสียงคำราม bellow, howl, yell
เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ noise, racket
เสียงเคาะ beat
เสียงเคาะ knock
เสียงโครมคราม brattle, rattle

เสียงดนตรี sound of music, musical sound
เสียงดัง blare, clatter, din, uproar loud
เสียงดังกริ๊ก click, tick, crack
เสียงต่ำ low voice
เสียงตูมตาม  boom

เสียงเตือนภัย alarm, siren, horn, signal
เสียงแตก cracked voice
เสียงแตก discordant
เสียงท้องร้อง tummy rumble, tummy rumbling
เสียงทะเลาะ barney

เสียงที่เปล่งออกมา articulation
เสียงโทนต่ำ, เสียงทุ้ม bass
เสียงในฟิล์ม soundtrack, sound track
เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์ beep
เสียงประกาศ, การประกาศ announcement, declaration,
    notification, proclamation

เสียงปัง, เสียงระเบิด bang, blast, roar
เสียงพูด voice, speech; speaking voice
เสียงเพลง song, music
เสียงไพเราะ, เสียงทอง melodious voice

เสียงรบกวน disturbance sound, distortion
เสียงร้อง cry
เสียงร้องของแพะ, เสียงพูดหรือบ่นเบาๆ bleat
เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก chirp
เสียงร้องต่ำที่สุด, เสียงร้องต่ำ bass, basso

เสียงร้องแสดงประหลาดใจ boo
เสียงร้องอำลา by, farewell
เสียงระฆัง chime
เสียงวิวาท fighting sound
เสียงสวด pray sound

เสียงส่วนมาก majority
เสียงสะท้อน echo, reverberation, sound reflection
เสียงสะอื้น sound of crying
เสียงสั่น, เสียงสั่นเครือ shivering sound, shaking sound;
     trembling sound
เสียงหนักเบา stress

เสียงหลง cry of alarm
เสียงหวาน sweet voice
เสียงหัวเราะ laugh
เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ, เสียงพึมพำ buzz, bumble
เสียงเห่าของสุนัข bark

เสียงแหลม treble
เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง acclaim
เสียงอ่อน soft voice
เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก baby talk
เสียงอ่าน pronunciation
เสียงอุทาน exclamation

* * * * *

2 ความคิดเห็น:

 1. —… Oracha Malee …›—9 กันยายน 2554 06:38

  ขอบคุณค่าที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง

  อยากรู้ศัพท์ที่ใช้ กับคอมพิวเตอร์บ้างอะค่ะ
  อ. ช่วยมาอัพเดทหน่อยนะค่ะ

  หรือว่า จะมาอัพเดท เกี่ยวกับการเเก้ปัญหาของมูลของคอมพิวเตอร์
  บ้าง หรือ อาการเสียของคอมพิวเตอร์ ก็ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2554 10:06

  ได้เลยครับ แล้วจะจัดให้...แต่คงต้องเป็นหลังจากที่ครูทำเนื้อหาของศรช.วัดบางประทุนนอกของเราก็ ประมาณหลังสอบ ก็ค่อยตามมาดูเรื่อยนะครับ
  kruteeworld

  ตอบลบ