วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ01

ช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคกันอีกแล้วนะครับ ก็เลยอยากชวน
น้องๆ มาทบทวนภาษาอังกฤษกันหน่อย เป็นการเตรียมตัว
ก่อนสอบจริง

Fill in the blank by using the Past Simple Tense
เติมคำลงในช่องว่างโดยการใช้ Past Simple Tense

On Friday, Some students ....(1)…. (talk) about a day out together
in the country. The next morning, they .…(2)….(go) to the
country with their two cats and .…(3)…. (play) together.
Bee and Dan .…(4)…. (have) some kites. Some time later the cats
.…(5)…. (be) not there. So they .…(6)…. (call) them and
.…(7)…. (look) for them in the forest. After forty minutes the children
.…(8)…. (find) them and .…(9)…. (take) them back. Sara .…(10)…. (be)
very happy to see them again. At lunch time Nana .…(11)…. (go)
to the bicycles and .…(12)…. (fetch) the basket with some meat
sandwiches. Then they .…(13)…. (play) football. Bee and Dan
.…(14)…. (win). In the evening they .…(15)…. (ride) home.

 Translate it into Thai (แปลเป็นภาษาไทย)
ในวันศุกร์, นักเรียนหลายคนพูดคุยกันเกี่ยวกับวันที่ไปเที่ยว
นอกเมือกด้วยกัย เช้าวันถัดมาพวกเขานอกเมืองกับแมวของ
พวกเขาไปด้วย 2 ตัวและเล่นด้วยกัน บีกับแดนมีว่าวมาด้วย
 หลังจากนั้นไม่นานพวกแมวหายไป ดังนั้นพวกเด็กจึงร้อง
เรียกหาพวกมันและเข้าไปมองหาพวกมันในป่า หลังจากนั้น
 40 นาที พวกเด็กที่พบมันและนำมันกลับมา ซาร่าดีใจมาก
ที่พบพวกมันอีกครั้ง ในช่วงอาหารเที่ยงนานาไปที่รถจักรยาน
และนำตะกร้าแซนด์วิชกลับมาด้วย แล้วพวกเขาเล่นฟุตบอลด้วยกัน
บีและแดนเป็นฝ่ายชนะ ถึงตอนเย็นพวกเขาก็ขี่จักรยานกลับบ้าน

สรุปเนื้อหา
the past simple tense คือ ประโยคที่แสดงถึงเหตุการณ์
ที่เป็นอดีตซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ว และต้องใช้กริยาช่องที่ 2 ในประโยค

Solution(เฉลย)
1) talk(v1) เปลี่ยนเป็น talked(v2) = พูดคุย
2) go(v1) เปลี่ยนเป็น went = ไป
3) play(v1) เปลี่ยนเป็น played(v2) = เล่น
4) have(v1) เปลี่ยนเป็น had(v2) = มี, กิน
5) be(v1) เปลี่ยนเป็น were(v2) = เป็น, อยู่, คือ ใช้กับคำนามพหูพจน์
6) call(v1) เปลี่ยนเป็น called(v2) = เรียก
7) look for (v1) เปลี่ยนเป็น looked for (v2) = มองหา
8) find(v1) เปลี่ยนเป็น found(v2) = พบ, ค้นพบ
9) take ….. back(v1) เปลี่ยนเป็น took …. back (v2) = นำกลับมา
10) be(v1) เปลี่ยนเป็น was (v2) = เป็น, อยู่, คือ ใช้กับคำนามเอกพจน์
11) go(v1) เปลี่ยนเป็น went(v2) = ไป
12) fetch(v1) เปลี่ยนเป็น fetch (v2) = ไปนำกลับมา
13) play (v1) เปลี่ยนเป็น played(v2) = เล่น
14) win(v1) เปลี่ยนเป็น won(v2) = ชนะ
15) ride(v1) เปลี่ยนเป็น rode(v2) = ขี่

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น