วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาตร์01

ในตอนนี้ก็จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
วิชาคณิตศาสตร์ มาให้ได้ดูกันบ้าง

1 ใน 4  quarter
2 เท่า   doubles
2 มิติ    2-dimensional (2-D)
3 มิติ    3-dimensional (3-D)
เขียนเป็นสมการ  write an equation

เขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ  prime factorization
เครื่องคิดเลข   calculator
เครื่องหมายมากกว่า    greater than
เซตของ x ในความสัมพันธ์หรือฟังก์ชั่น   domain
เซตของ y ในความสัมพันธ์หรือฟังก์ชั่น   range

เซตคำตอบ solution set
เซนติเมตร centimeter (cm)
เซลเซียส Celsius
เดา guess
เท่า times

เท่ากัน, เทียบเท่ากัน equivalent
เท่ากับ  equal (=)
เป็นสามเท่า  triple
เป็นสี่เท่า quadruple
เปรียบเทียบ compare

เปอร์เซ็นต์ percent
เมตร meter (m)
เรขาคณิต Geometry
เลขที่ถูกคูณ multiplicand
เวลา, เท่า time

เวลาที่ผ่านไป elapsed time
เศษจากการหาร remainder
เศษส่วน fraction
เศษส่วนแท้, เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน proper fraction
เศษส่วนไม่แท้, เศษเกิน improper fraction

เศษส่วนต่อเนื่อง fraction continued
เศษส่วนทศนิยม decimal fraction
เศษส่วนที่เท่ากัน equivalent fractions
เศษส่วนย่อย partial fraction
เศษส่วนร่วม common fraction

เศษส่วนสามัญ common fraction
เศษส่วนอย่างต่ำ simplest form
เส้น line
เส้นแกน axis
เส้นแนวนอน horizon line

เส้นกำกับ asymptote
เส้นขนาน parallel lines
เส้นคอร์ด chord
เส้นจำนวน number line
เส้นตั้งฉาก perpendicular

เส้นทแยงมุม diagonal
เส้นที่ตัดกัน intersecting line
เส้นประ dashed line
เส้นประแบบเป็นจุด dotted line
เส้นผ่านศูนย์กลาง diameter

ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนเพราะกลัวว่าผู้อ่านจะจำไม่หมด
ผมเองก็กลัวว่าจะไม่มีเรื่องมาลงให้ได้อ่านกัน

** ขอขอบคุณที่เข้ามาเยื่อมชม และโปรดติดตามในตอนต่อๆ ไป **

3 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มาก :)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2556 04:14

  ขอศัพท์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง มา10คำ หน่อยครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2557 04:29

  มีอีกไหมครับ

  ตอบลบ