วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตอบคำถามการใช้ him

มีน้องคนหนึ่ง เขียนคำถามเข้ามาในหัวข้อ ภาษาอังกฤษ: ประโยคคำถาม1 ว่า
เเระถ้าขึ้นต้นด้วยhimทัมยางไง (แล้วถ้าขึ้นต้นด้วย him ทำยังไง)

ก็ขอตอบน้องนะครับว่า คำว่า him แปลว่า เขา ใช้เป็นกรรมของประโยค จึงไม่สามารถนำมาใช้ขึ้นหน้าประโยคได้
  คำว่า กรรม ของประโยคในภาษาอังกฤษ หมายถึง คำนามหรือคำสรรพนาม ที่อยู่หลังคำกริยาในประโยค  เช่น
Suda met him at school yesterday. He was playing football with his friends.
สุดาพบเขาที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่กับเพื่อนๆของเขา

ขอให้สังเกตตามนี้นะครับ
him อยู่หลังคำกริยา met จึงเป็นกรรมของประธาน
He เป็นสรรพนามที่ใช้เป็นประธานจึงอยู่หน้าประโยค และอยู่หน้ากริยาแท้ด้วย
his เป็นคำสรรพนามที่ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ที่ต้องมีคำนามมาต่อท้าย สามารถใช้เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ เช่น
His car is too old to drive. (อยู่ในส่วนของประธาน)
รถของเขาเก่าเกินกว่าที่จะใช้ขับแล้ว
He will go swimming with his girlfriend this evening.  (อยู่ในส่วนของกรรม)
เขาจะไปว่ายน้ำกับแฟนตอนเย็นนี้

ขอขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ด้วยครับ
แต่ก็ขอบอกน้องว่า ควรตั้งประโยคคำถามด้วยการใช้คำที่ถูกต้องด้วยครับ ไม่ควรใช้คำที่ผิดๆ เพราะว่าจะทำให้ ภาษาไทยของเราผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้

1 ความคิดเห็น: