วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรื่องของ พ.ศ. และ ค.ศ.

เรื่องของ พ.ศ. และ ค.ศ.
คำว่า พ.ศ. ย่อมาจากคำว่า ปีพุทธศักราช ในภkษาอังกฤษ จะใช้ว่า Buddha Era (B.E.)

เท่าผมทราบ การนับปีพุทธศักราช มี 2 แบบ ดังนี้
1 การนับปีพ.ศ. แบบไทย ลาว เขมร  เริ่มนับปีพุทธศักราช เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี เป็น พ.ศ. 1 โดยเริ่มปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 และสิ้นปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

2 การนับปีพ.ศ. แบบลังกา พม่า อินเดีย เริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเป็น พ.ศ. 1 ทำให้ ปีพุทธศักราช แบบลังกาจึงมากกว่า พ.ศ. แบบไทย 1 ปี

ค.ศ. ย่อมาจากคำว่า ปีคริสต์ศักาช  ในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Anno Domini  (A.D.) ย่อมาจากภาษาละติน Anno Domini Nostri Iesu Christi แปลว่า ปีของพระผู้เป็นเจ้าเยซู คริสต์ หรือ in the year of our Lord ) โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซูเกิดและมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1

ส่วนอีกคำที่ควรรู้จัก คือ คำว่า B.C. ย่อมาจากคำว่า Before Christ  แปลว่า ก่อนปีคริสต์ศักราช เป็นคำมีที่เรามักพบในสารคดีที่เกี่ยวกับโบราณคดี ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลในอดีตที่มีในประวัติศาสตร์ หรือใช้ที่พูดถึงวัตถุโบราณหรือสถานที่เก่าแก่ต่างๆ

1 ความคิดเห็น: