วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ


วันนี้ผมอยากจะเอาเรื่องของ ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ ที่เป็นภาษาอังกฤษ มาร่วมแบ่งปันกันครับ
ทศวรรษ แปลว่า 10 ปี มาจากคำว่า ทศ + วรรษ
ทศ แปลว่า 10 มักเคยเห็นคำว่า ทศ จากคำว่า ทศกัณฐ์ (10 คอหรือ10 เศียร) ที่เป็นยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ และทศพิธราชธรรม เป็นคุณธรรม 10 ประการของพระราชาหรือผู้ปกครอง
วรรษ แปลว่า ปี,  พรรษ, ฤดูฝน

ในภาษาอังกฤษ มีว่า 10 ปี นั้นตรงกับคำว่า decade นอกจากคำนี้แล้วยังมีวิธีการ บอกช่วงเวลา 10 ปี อีกแบบเช่น
1250s หมายถึง ช่วงเวลา 10 ปีที่นับจาก ค.ศ. 1250 - 1259
1980s หมายถึง ช่วงเวลา 10 ปีที่นับจาก ค.ศ. 1980 - 1989
2000s หมายถึง ช่วงเวลา 10 ปีที่นับจาก ค.ศ. 2000 - 2009
2030s หมายถึง ช่วงเวลา 10 ปีที่นับจาก ค.ศ. 2030 - 2039
หรือ บางครั้งก็ย่อรูป เป็น 40s ก็เคยเห็นครับ หมายถึงช่วง 10ปี ระหว่าง 40 - 49

ศตวรรษ แปลว่า 100 ปี  มาจากคำว่า ทศ + วรรษ
ศต แปลว่า 100
ในภาษอังากฤษ มีว่า 100 ปี นั้นตรงกับคำว่า century นอกจากคำนี้แล้วยังมีวิธีการ นับ ช่วงเวลา 100 ปี ด้วย เช่น
the 1st century หมายถึง ศตวรรษที่ 1 นับจาก ค.ศ. 1 - 100
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 100)
the 2nd century หมายถึงศตวรรษที่ 2 นับจาก ค.ศ. 101 - 200
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 101 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 200)
the 3rd century หมายถึงศตวรรษที่ 3 นับจาก ค.ศ. 201 - 300
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 201 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 300)
the 4th century หมายถึงศตวรรษที่ 4 นับจาก ค.ศ. 301 - 400
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 301 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 400)
the 15th century หมายถึงศตวรรษที่ 15 นับจาก ค.ศ. 1401 - 1500
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 1401 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1500)
the 19th century หมายถึงศตวรรษที่ 19 นับจาก ค.ศ. 1801 - 1900
   (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 1801 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1900)

คำถาม แล้วปัจจุบัน เราอยู่ในช่วงต้นของศตวรรษ ที่เท่าไหร่
คำตอบ ปีนี้เป็นปี ค.ศ. 2013 ซึ่งอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 2000 - 2100 ซึ่งตรงกับ ศตวรรษที่ 21 หรือเขียนเป็นแบบฝรั่งว่า the 21st century หมายถึง ศตวรรษที่ 21 นับจาก ค.ศ. 2001 - 2100  (เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 2001 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100)

สหัสวรรษ แปลว่า 1,000 ปี มาจากคำว่า สหัส + วรรษ
สหัส แปลว่า 1,000  เราเคยเห็นว่านี้ จากคำว่า สหัสเดชา (ผู้ที่มีฤิทธิ์ 1000 อย่าง) เป็นชื่อของยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์
ในภาษาอังกฤษ มีว่า 1000 ปี นั้นตรงกับคำว่า millennium
คำถาม แล้วตอนนี้เราอยู่ สหัสวรรษที่เท่าไหร่ กัน
คำตอบ ปัจจุบัน คือ ปีค.ศ. 2013 ซึ่งอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 2001 - 3000 ตรงกับ สหัสวรรษที่ 3 ครับ

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2556 เวลา 22:35

  เข้าใจแล้ว

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2556 เวลา 06:08

  แล้วพ.ศ.ล้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. พุทธศตวรรษที่26ล่

  ตอบลบ
 4. พ.ศ. 1548 เท่ากับ สหัสวรรษที่เท่าใด

  ตอบลบ
 5. ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษที่เราอยู่ ตรงกับเวลาใด

  ตอบลบ
 6. พ.ศ. 1548 อยู่ในสหัสวรรษที่ 2 เพราะอยู่ในช่วง พ.ศ.1000-พ.ศ.2000

  ตอบลบ