วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีการอ่านหนังสือแบบ SQ3R

มีนักเรียนถามผมบ่อยๆว่า "อ่านในหนังสือแล้วไม่ค่อยรู้ จำก็ไม่ได้
จะทำอย่างไรดี..."
คำถามนี้ทำให้ผมนึกถึง เรื่องของ SQ3R ขึ้นมาได้

sq3r ไม่ใช่ชื่อของยาหรือของรหัสลับอะไรนะครับ แต่เป็น
หลักของการเลือกและอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นคำย่อมา
จาก คำ 5 คำ คือ
S (Survey) คือ การอ่านสำรวจในส่วนต่างๆของหนังสืออย่างๆคร่าวก่อน
    เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบ แล้วจะอ่านหนังสือเล่มนี้
    ต่อไปหรือไม่
Q (question) คือ การตั้งคำถาม(ในใจ) ถามตัวเองว่า เนื้อหาของหนังสือ
   จะเป็นอย่างไร
R (read) คือ การลงมืออ่านหนังสือนั้นจริง เพื่อเป็นพิสูจน์คำถามในข้อ 2
R (recite) คือ การท่องจำเนื้อหา,สาระสำคัญในหนังสือ โดยอาจจะทำ
   การบันทึกย่อ(Short note) ด้วยก็ยิ่งดี
R (review) คือ การนำหนังสือนำมาอ่านทบทวน เพื่อให้จำเนื้อหาหรือ
  ทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม

* * * ลองนำหลักการนี้ไปใช้ดูนะครับ * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น