วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ - กราฟของฟังก์ชั่น4

วันนี้มาดูเรื่องกราฟของค่าสัมบูรณ์กันต่อนะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้าย(แต่ไม่ท้ายสุด)ครับ
ก็เหมือนเดิมครับ อย่าลืมสังเกตและลองคิดคำนวณดู
ก็แล้วกันว่า ได้ตามกราฟหรือเปล่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น