วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เข้าใจ สมการ

 มีคนมาเคยแสดงความคิดเห็นว่า ลูกสาวเรียนเรื่อง สมการ ไม่เข้าใจ ผมเลยจะขอขยายความอีกซักครั้ง แบบนี่ครับ

สมการ แปลว่าความง่ายๆว่า เท่ากัน


แล้วอะไรที่เท่ากับเท่ากัน???

คำตอบคือ จำนวนทั้ง 2 ข้าง ของเครื่องหมายเท่ากับ (=) เท่ากัน


เราจะแบ่งการเรียนสมการ เป็น 2 ส่วน คือ การหาคำตอบของโจทย์คำณวน  และ การแก้สมการ

1. การหาคำตอบของโจทย์คำณวน 

แบบนี้ เราใช้เครื่องหมายเท่ากับ เพื่อแสดงความเท่ากัน ในการคำณวน เพื่อหาคำตอบ เช่น

4 + 3 = 7

8- 2 = 6

3 x 5 = 15

2x4 + 6 = 12 + 6  = 18   

(13- 5)x4 = 8x4 = 32

2x(7 + 5) - 9 = 2x12 - 9 = 24 - 9 = 15


2. การแก้สมการ

แบบนี้ เป็นการหาค่าของตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า และทำให้สมการเป็นจริง เช่น

         x + 3 = 10

    x + 3 - 3 = 10 - 3

               x = 7


      2m + 3 = 15

     2m +3 - 3 = 15 - 3

      2m = 12

        m = 12/ 2

        m = 6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น