วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตอบคำถาม ปี 2566 ครัั้งที่ 1

จากที่มีคนที่ตอบคำถามมา ผมได้ตอบให้แล้วครับ


 8x + 4 < 6x - 10

8x - 6x < -10 - 4

       2x < -14

        x < -14/2

       x < -7


 7x - 2 = 2x - 7 ตรวจคำตอบ

7x - 2x = -7 + 2

        5x = -5

         x = -5/5

         x = -1


ตรวจคำตอบ

7x - 2 = 7(-1) -2 = -7 - 2 = -9

2x - 7 = 2(-1) - 7 = -2 - 7 = -9      

ดังนั้น สมาการนี้มีคำตอบ คือ  x = -1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น