วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตอบคำถามน้อง Jeeranan

สำหรับคำถามน้อง Jeeranan Jantawong
ขอแก้สมการโดยการใช้วิธีลัดนะครับ
9(x -3) = 7x +4
9x -27 = 7x +4  ___1)
9x -7x = 4+27   ___2)
     2x = 31
       x = 31/2

อธิบายเพิ่มเติม
1) เป็นการกำจัดวงเล็บโดยการใช้กฎการกระจายหรือการแจกแจง
2) เป็นการย้ายตัวเลขไปให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง คือ ตัวเลขที่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านซ้ายของสมการ และตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านขวาของสมการ โดยระวังเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น