วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข่าวดีสำหรับ...กลุ่มชายรักชาย

เรื่องดีๆ ที่อยากให้ช่วยกัน บอกต่อกันครับ

พี่สาวที่ผมรู้จักที่ทำงานในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ถนนตก) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คลินิกรักษ์เพื่อน เป็นหน่วยงานการตรวจโรคของกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะ รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้ครับ

คลินิกรักษ์เพื่อน (เพื่อนที่เข้าใจ ชาย...รักชาย)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการทุก วันจันทร์ พุธและพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1

บริการของคลินิกรักษ์เพื่อน (เพื่อนที่เข้าใจชายรักชาย)

ให้บริการตรวจ HIV แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ
ให้บริการตรวจ คัดกรอง ซิฟิลิส ให้บริการ เป็นมิตร ไม่ตีตรา
ให้บริการแบบ One Stop Service โดบผู้ให้คำปรึกษา คนเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังตรวจ
ให้บริการแจกถุงยางอนามัย ฟรี...
ให้บริการตรวจ HIV และ ซิฟิลิส ทุกสิทธิการรักษา ฟรี...
ข้อมูลทั้งหมอ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ที่ให้บริการคลินิกรักษ์เพื่อน (เพื่อนที่เข้าใจชายรักชาย)
โรงพยาบาลกลาง  คุณเจี๊ยบ 09-4998-6429
โรงพยาบาลตากสิน  คุณจิ๋ว 09-4442-3877
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ถนนตก)  คุณอ้วน 0-2289-7890
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ  คุณจอย 0-2429-3578-81 ต่อ 8521-8522
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  คุณนุช 08-1172-3968
โรงพยาบาลลาดกระบังฯ คุณเจี๊ยบ 08-6995-6364
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คุณจุ 08-1485-5468
โรงพยาบาลสิรินธร คุณรี่ 08-3835-5227, 08-7915-3162

*** เรื่องดีๆ...แบบนี้ทราบแล้วอยากลืมช่วยกันบอกต่อด้วยนะครับ... ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น