วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทวิตธรรม จากท่าน ว. วชิรเมธี

ขอนำธรรมะอ่านง่ายๆ จากหนังสือ ทวิตธรรม นำทวิตเตอร์ ของท่าน ว. วชิรเมธี มาให้อ่านกัน แถมยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มกันด้วยครับ

เพียงเปลี่ยนวิธีที่เธอคิด วิถีชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยน
Only change the way you think, your life may soon change.

ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว จงเติมความตั้งใจให้เต็มร้อย
With every thought, action, word or move, do it like it is your last.

จงคิดอย่างแยบคาย ใช้ชีวิตอย่างแยบยล เป็นคนอย่างยอดเยี่ยม
Think prudently, live mindfully. Be the best that you can be.

พูดน้อย ฟังมาก คิดรอบคอบ ตรวจสอบตัวเอง
Talk less, listen more, think carefully, and look into your “self”.

วางความคิด ชีวิตสงบ ฟุ้งตามความคิด ชีวิตไม่สงบ
Lay down thoughts, and life is in peace.
Ride along with thoughts, and life is in chaos.

สภาพจิตของตนเป็นอย่างไร ก็จะได้คุณภาพชีวิตเป็นอย่างนั้น
Quality of mind determines quality of life.

ระลึกรู้ปัจจุบัน สำคัญกว่าระลึกชาติในอดีต
Being aware of the present moment is more
important than recalling your past life.

ทำอะไรก็ขอให้รู้ อยู่ที่ไหนก็ขอให้ตื่น
Be aware of what you do, be awakened wherever you are.

ชีวิตที่สดชื่นรื่นรมย์ จะมีอยู่ก็แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น
A vibrant life only exists in the presence.

พอเป็นก็เย็นใจ พอไม่เป็นก็เข็ญใจ
Keeping your desires in check brings calm;
letting them loose brings grief.

ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์ (อานาปานสติ)
ดำรงอยู่ที่เดียวกับลมหายใจของเราทุกคน
The Breath of Buddha (Anapanasati) exists where our breath is.

ตระหนักรู้ทุกก้าวที่เราย่าง นี่แหละคือหนทางแห่งผู้ตื่น
Being mindful with every step is the way of the “enlightened” one (Bhuddho).

ตามดู ตามรู้ลมหายใจ คือ มรรคาวิสุทธิ์ใสสู่นิพพาน
Following your breathing is the ultimate route to nibbana.

การศึกษาเริ่มต้น ก็ต่อเมื่อคนรู้จักคิด
Learning starts when thinking starts.

เมื่อคนรู้จักคิด ชีวิตก็เริ่มมีการศึกษา
When man starts to think, life becomes an education.

การศึกษาถูกทิศ ชีวิตก็ถูกทาง
Good education leads to good life.

เมืองใดไม่รักการอ่าน เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
A nation that does not love reading will soon become a slave.

เมืองใดยกย่องพาลา เมืองนั้นไม่ช้าเสื่อมทราม
A nation that admires vices will soon degenerate.

เมืองใดบูชาคอร์รัปชั่น เมืองนั้นจะถึงกาลล่มสลาย
A nation that worships corruption will soon collapse.

เมืองใดเชื่อถืองมงาย เมืองนั้นจะกลายกาลียุค
A superstitious nation will soon turn into chaos.

มีกัลยาณมิตร ก็เหมือนมีดวงอาทิตย์ประจำตัว
Having a good friend is like having a guiding star.

ทำไม่ดีต่อคนอื่น ก็เหมือนยื่นปลายดาบเข้าหาตัวเอง
Mistreating others is like pointing a sword at yourself.


ข้อดีของการอยู่ในระบบ ก็คือ มีความมั่นคง
แต่ข้อเสียของการอยู่ในระบบ ก็คือ มันริบเอา อิสรภาพไปจากเรา
Being part of a system gives us “stability”
but takes away our “liberty”.

ทำงานดี งานก็สร้างคน ทำงานสับสน คนก็เสียเพราะงาน
Decent work makes decent people.
Indecent work makes indecent people.

มีโอกาสจะเอามาให้อ่านกันอีกครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น