วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่องของบัตรเครดิต

เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง แล้ได้อ่านพบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิต เลยนำมาแบ่งให้อ่านกัน

การใช้บัตรเครดิตอย่างไรอย่างให้ปลอดภัย
บัตรเครดิต (Credit Card) หรือบัตรสินเชื่อ เป็นบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ซึ่งมีข้อดีคือผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก เสี่ยงกับการสูญหายหรือเกิดอาชญากรรม ข้อดีข้อบัตรเครดิตคือ สามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการและชำระเงินภายหลัง แต่ต้องชำระเต็มจำนวนตรงกับวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี มิฉะนั้นอาตต้อวงเสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆก็ได้ สามารถใช้สอนเงินสดจาก ATM มาใช้ล่วงหน้า ผู้ถือบัตรสามารถเบิกเงินสดจากตู้ ATM อีกทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ ส่วนลดต่างๆ การสะสมคะแนนเพื่อรับแลกรางวัล
การใช้วิธีอย่างไรปลอดภัย
1. ลงลายมือชื่อเจ้าของบัตรทันทีที่ได้รับบัตรใหม่ เก็บรักษาบัตรไว้ในที่ปลอดภัยและอย่าเขียนหรือเก็บรหัสไว้รวมกับบัตร
2. เมื่อรูดบัตรครั้งใดควรให้บัตรอยู่ในสายตา การรูดบัตรต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ต้องทำเพียงครั้งเดียวและเมื่อรูดบัตรเสร็จให้ตรวจสอบเลขเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร และยอดเงินใน sales slip ว่าถูกต้องหรือไม่ก่ินลงลายมือชื่อ
3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รับบัตรคืนหลังการใช้ทุกครั้ง และบัตรที่ร้านค้าคืนมาต้องไม่สลับกับบัตรของผู้อื่น
4. ควรตรวจสอบและเก็บ sales slip ไว้เสมอ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลว่าได้ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ในงวดนี้ และต้องเตรียมเงินสดไว้เท่าไร เพื่อให้เพียงพอสำหรับการชำระเงินตามกำหนดเวลา ซึ่งหากมีรายการเรียกเก็บเงินใดที่ไม่ถูกต้องแจ้งผู้ออกบัตรทันที
5. ไม่ควรบอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บุคคลอื่นทางโทรศัพท์
6. หากบัตรสูญหายให้โทรแจ้งธนาคารที่ออกบัตรทันที และแจ้งความที่สถานีตำรวจ และเก็บเอกสารการแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน

สิ่งที่ควรทราบ
** ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี คุณสามารถต่อรองกับผู้ออกบัตรเพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บได้
** สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากบัตรเครดิตชนิดต่างๆ เช่น บัตรแพลตินัม(Platinum) คุณควรนำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บัตรด้วย เนื่องจากค่าธรรมเนียมรายปีจะสูงกว่าบัตรธรรมดา

ข้อมูลดีๆ จาก สคบ. สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 302 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น