วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามของ He likes it

ถ้า He likes it. เป็นประโยคบอกเล่า แล้วเราจะเขียนเป็นประโยคคำถามยังไงค่ะ

คำตอบคือ Does he like it?
การตั้งคำถามจากประโยคบอกเล่าที่ถาม ทำได้ดังนี้ครับ
1. ดูเรื่องของ Tense เป็น Present simple tense
2. ดูประธาน He เป็นเอกพจน์
3. ดูว่ากริยาที่มีอยู่เป็นกริยาแท้หรือว่ามีกริยาช่วยอยู่แล้ว ในที่มี likes เป็นกริยาแท้ของประโยค
จึงต้องเลือกใช้ Does นำหน้าประโยค และที่ลืมไม่ได้คือ ต้องตัด s หลัง like ออกด้วย

ขอบคุณมากครับ...กับคำถามที่ถามมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น