วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วีธีการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ

ในวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะขอนำเสนอ เรื่องของวิธีการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ ที่ผมที่รวบรวมมาจากตำราคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมได้มาจากการรับสอนพิเศษเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีหลายๆคนอยากรู้เหมือนๆกับผม วันนี้ผมได้รู้แล้วเลยอยากนำมาแบ่งปันให้ ทุกคนรู้บ้าง

แต่ก่อนอื่น ต้องมารับทราบกันก่อนเล็กน้อยว่า ตัวเลขในภาษาอังกฤษ นั้นมี 2 แบบคือ
แบบที่ 1 ตัวเลขที่ใช้นับเพื่อบอกจำนวน เช่น น้ำ 3 แก้ว, นักเรียน 5 คน
แบบที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกลำดับ เช่น วันที่
ตอนนี้เรามดูตัวอย่างการอ่านจำนวน แบบที่ 1 กันครับ

423
อ่านแบบไทย สี่ร้อยยี่สิบสาม
อ่านแบบอังกฤษ
  Four hundred and twenty-three  หรือ
  Four hundred twenty-three

708
อ่านแบบไทย เจ็ดร้อยแปด
อ่านแบบอังกฤษ
  Seven hundred and eight หรือ
  Seven hundred eight

2,570
อ่านแบบไทย สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
อ่านแบบอังกฤษ 
  Two thousand five hundred and seventy หรือ
  Two thousand, five hundred seventy

6,912
อ่านแบบไทย  หกพันเก้าร้อยสิบสอง
อ่านแบบอังกฤษ
  Six thousand nine hundred and twelve  หรือ
  Six thousand, nine hundred twelve

16,345
อ่านแบบไทย หนึ่งหกพันสามร้อยสี่สิบห้า
อ่านแบบอังกฤษ
  Sixteen thousand three hundred and forty-five หรือ
  Sixteen thousand, three hundred forty-five

38,041
อ่านแบบไทย สามหมื่นแปดพันสี่สิบเอ็ด
อ่านแบบอังกฤษ
  Thirty-eight thousand and forty-one  หรือ
  Thirty-eight thousand, forty-one

265,473
อ่านแบบไทย สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
อ่านแบบอังกฤษ
  Two hundred and sixty-five thousand four hundred and seventy-three หรือ
  Two hundred sixty-five thousand, four hundred seventy-three

ถ้าสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปดูต่อกันไปครับที่ www.kruteeworld.com หัวข้อ ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลข ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น