วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็ก 2556

พรุ่งนี้เป็นวันเด็ก ครูขอให้เด็กๆทุกคน รวมถึงผู้ปกครองของเด็กทุกคนมีความสุข
ขอให้เด็กทุกคนเป็นเด็กดี อยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง
และขอให้
ในเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน ในเวลาเล่นก็ตั้งใจเล่น
อยู่ที่บ้านก็เป็นลูกที่ดี อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นนักเรียนที่ดี

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยกันทำให้เด็กในวันนี้ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า คือ...
การที่ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น
* * * * *

1 ความคิดเห็น: