วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลอนธรรมะ1

    พอดีได้หนังสือธรรมที่เป็นคำกลอนมา ผมอ่านดูมันน่าสนใจดี
แล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากเก็บไว้อ่านคนเดียวเลยขอ
นำมามาแบ่งปันให้ ทุกคนได้ลองอ่านกัน
   ผมนำมาจากหนังสือบรมธรรม 35 ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต
คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1) ของ สมาคมเผยแผ่คุณธรรม
“เต็กก่า” จีจินเกาะ
   จึงขออนุญาตทางสมาคม มาในโอกาสนี้ครับ

* หน้า 15 *
แก้       วิบากยากกว่ายากไม่อาจแก้
กรรม   เที่ยงแท้ย่อมส่งผลสนอง
อย่าง  ที่เห็นที่เป็นอยู่รู้ครรลอง
ไร       ไรก็เห็นจะต้องรับผลกรรม
ให้       ตระหนักชัดรู้ดูต้นเหตุ
ถูก      หรือผิดพิศสังเกตเป็นฉนำ
วิ      เคราะห์เห็นเป็นปัญญาพาแจ้งธรรม
ธี-    รภาพพึงน้อมนำหมั่นบำพ็ญ

* หน้า 17 *
จะแก้กรรมต้องแก้ไขใจตนก่อน
จึงจะผ่อนแก้วิถีทางสถล
กรรมเคยก่อผ่านไปแล้วย่อมบันดล
วิบากผลต้องได้รับกับตนเอง
จงสำนึกระรึกรู้ดูกรรมเก่า
แล้วน้อมนำมาแก้ตัวเฝ้าครวญเห็น
เคยทำผิดกลับใจใฝ่บำเบ็ญ
ได้ดังนี้ย่อมชัดเจนเป็นกรรมดี
แล้วตั้งมั่นเราจะสร้างแต้กุศลกรรม
โดยน้อมนำกำกับใจไม่ผลามผลี
เติมความจริงเสริมความงามเพิ่มความดี
ให้ชีวีมีปัญญาพาพ้นกรรม
นี้เป็นธรรมนี้เป็นทางควรย่างก้าว
แม้จะไกลแม้จะยาวต้องมุ่งมั่น
มิใช่มัวมาคิดแต่จะแก้กรรม
ควรตระหนักพาพ้นกรรมยังว่าดี
*** จบ ***

* หน้า 21 *
ทุกข์ทั้งปวงล้วนเกิดจากใจตนเอง
ไปเติมเต็มด้วยความอยากได้ใคร่มีทั้งหลาย
เลยทำให้ต้องไปตะเกียกตะกาย
จนวุ่นวายทั้งกายใจเพราะไม่รู้พอ
อยากจะมีอายุยืนยาวก็เป็นทุกข์
หวังชื่อเสียงก็เป็นทุกข์มนุษย์หนอ
อยากจะได้เกียรติยศไม่รู้พอ
ทุกข์ก่อกำเนิดเกิดในตน
หวังสั่งสมเงินทองกองมั่งมี
ถ้าเช่นนี้เป็นทุกข์ถ้วนสถล
มนุษย์เคยรู้ไหมรู้ใจตน
หยุดดิ้นรนก็หมดทุกข์พาสุขใจ
**** จบ ****

* หน้า 22 *
ชอบ    สิ่งใดสิ่งนั้นไซร้ทำให้ทุกข์
ชัง       สิ่งไหนสิ่งนั้นให้ทุกข์ข่วงเข็ญ
นำ       ใจให้ร้อนรุมมิรู้เย็น
ทุกข์   ลำเค็ญเห็นเป็นด้วยความชอบชัง
รู้          ระงับดับสิ้นเสียซึ่งชอบชัง
หยุด   แส่ส่ายความชังชอบไม่ล่วงถลำ
ชอบ   ผู้ใดผู้นั้นไซร้ให้ทุกข์ประจำ
ชัง       ผู้ใดผู้นั้นนำทุกข์ให้ตน
ขอ      จงรู้เลิกลดละซึ่งชอบชัง
อย่า    ประกอบความทุกข์ขึ้นทุกห้วงสถล
เผลอ  ใจไปคิดชอบชังนำทุกข์มล
พลั้ง    เพียงนิดชีวิตตนทุกข์มากมี
น้อม    ปัญญาพาเห็นชัดประจักษ์จิต
ธรรม   พินิจถี่ถ้วนครวญวิถี
นำ       พาพ้นชอบชังอันมามี
ใจ      ก็ย่อมจะสุขีไร้ทุกข์ภัย
*** จบ  ***
     แล้วพบธรรมะคำกลอนใหม่ ใกล้วันพระครั้งหน้าครับ
 ขอให้ทุกคนทุกท่านขอมีความสุขความเจริญในธรรมครับ
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น