วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมนูอาหาร-2

แกงกระหรี่เนื้อหรือไก่ Yellow curry with beef or chicken
แกงกะหรี่ Yellow curry
แกงกะหรี่ไก่ mild, Indian-style curry with chicken
แกงไก่ Chicken curry
แกงไก่หน่อไม้ chicken curry with bamboo shoots
แกงเขียวหวาน Green curry
แกงเขียวหวานไก่ Green curry chicken in coconut milk (แกงกะทิ)
แกงเขียวหวานไก่, หมู / กุ้ง, ทะเล green curry with chicken, pork / shrimp,seafood
แกงเขียวหวานปลา/ไก่/เนื้อ  green curry with fish/chicken/beef
แกงเขียวหวานหมู Pork green curry
แกงจืด ,ต้มจืด Clear vegetable soup
แกงจืด clear soup
แกงจืด Mild soup with vegetables
แกงจืด mild soup with vegetables and pork
แกงจืดเต้าหู้ Mild soup with vegetables , pork and bean curd
แกงจืดเต้าหู้อ่อนทะเล clear soup with tofu and seafood
แกงจืดแตงกวายัดไส้ Stuffed cucumber soup
แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ stuffed squid soup
แกงจืดผักกาดขาวกุ้ง clear prawns soup with Chinese cabbage
แกงจืดลูกชิ้น fish-ball soup
แกงจืดวุ้นเส้น Jelly noodle soup
แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ clear minced pork soup with glass noodle
แกงจืดสาหร่ายทะเล clear minced pork soup with bean curd and seaweed
แกงจืดสาหร่ายทะเล Mild soup with seaweed and minced pork
แกงจืดหมู mild soup with vegetables and pork
แกงจืดหมูสับใส่เต้าหู้ Minced pork and soya bean curd soup
แกงเทโพ Pork curry with water spinach
แกงเนื้อ Beef curry
แกงปลาดุก catfish curry
แกงป่าไก่ Spicy Chicken curry
แกงป่าเนื้อ Spicy Beef curry
แกงป่าปลาดุก Spicy Catfish clear curry
แกงป่าหมู Spicy Pork curry
แกงป่าหมู, ไก่ / กุ้ง, ทะเล red jungle curry with pork , chicken / prawns , seafood
แกงป่าหมูป่า  Wild boar country curry
แกงเผ็ด  Spicy curry
แกงเผ็ดไก่/เนื้อ/หมู  hot Thai curry with chicken/beef/pork
แกงเผ็ดเป็ดย่าง Red curry with roast duck
แกงพะแนง Phanaeng curry (ทับศัพท์)
แกงพะแนงไก่ Chicken panang curry
แกงพะแนงไก่/เนื้อ savory curry with chicken/beef
แกงพะแนงหมู Pork panang curry
แกงมัสมั่น Massa man Curry
แกงมัสมั่นไก่, หมู / กุ้ง mussaman curry with chicken , pork / prawns
แกงมัสมั่นไก่/เนื้อ rich and spicy, Muslim-style curry with chicken/beef and potatoes
แกงเลียง spicy vegetable and prawn soup
แกงเลียงกุ้งสด spicy prawns soup with vegetables and herbs
แกงส้ม A hot and sour Thai curry
แกงส้ม Hot and sour soup
แกงส้ม hot and sour, fish and vegetable ragout
แกงส้ม Sour soup made of Tamarind Paste
แกงส้มกุ้ง / ทะเล spicy sweet & sour prawns , seafood soup with chili paste and vegetable
แกงส้มกุ้งผักกระเฉด Sour soup with shrimp and water mimosa
แกงหน่อไม้ bamboo shoot soup
แกงหมู Pork curry
แกงฮังเล Hang-le curry
แกงฮังเล Northern style pork curry with garlic
แกงโฮะ Northern mixed curry

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น