วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การดูดีกรีของพหุนาม

อยากทราบว่าดีกรีของเอกนามและพหูนามดูจากตรงไหนค่ะ   ด.ญ.จิราภรณ์ เอมิลี จูเลียส

ในกรณีที่เป็น เอกนาม
  3x เป็นเอกนามดีกรี 1 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  x2 เป็นเอกนามดีกรี 2 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  -x3 เป็นเอกนามดีกรี 3 มีสัมประสิทธิ์ เป็น -1
  4xy2 เป็นเอกนามดีกรี  1+2 = 3  และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4
  5mn เป็นเอกนามดีกรี 1+1 = 2 และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 5
  -3a2b3 เป็นเอกนามดีกรี 2+3 = 5และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -3
 -2x2yz4 เป็นเอกนามดีกรี 2+1+4 = 7และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -2

ข้อควรจำ   5 เป็นเอกนามดีกรี 0  เพราะว่าสมารถเราเขียน 5 = 5x0 ได้

ในกรณีที่เป็น พหุนาม
  3x2 -2x เป็นพหุนามดีกรี 2  มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  4x+x3y เป็นพหุนามดีกรี 3+1 = 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  x2 +x4 - x3 เป็นพหุนามดีกรี 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  3x4 -2y5 เป็นพหุนามดีกรี 4 ตามกำลังของตัวแปร x และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
     หรือ  เป็นพหุนามดีกรี 5 ตามกำลังของตัวแปร y และ มีสัมประสิทธิ์เป็น -2
  4xy5 -x3y เป็นพหุนามดีกรี 1+5 = 6 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4

1 ความคิดเห็น: