วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โจทย์เลขลำดับของน้อง..Varunsiri ตอนที่2

3.ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า พจน์ที่ 2 มีค่าเป็น 3 เท่าของพจน์ที่7
และพจน์ที่9 มีค่า1
(1)พจน์แรก (2)ผลต่างร่วม (3)จำนวนเต็มบอก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้พจน์ที่ n มีค่าน้อยกว่า 0
4.ผลบวก 3 พจน์แรก เท่ากับ 3 และผลบวก 5 พจน์แรก เท่ากับ20
จงหาผลบวกของ n พจน์แรกในอนุกรมนี้
5.ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า
ผลบวกของ 6 พจน์แรกมีค่า 21 และพจน์ที่ 7 มีค่าเป็น 3 เท่า
ของผลบวกของพจน์ที่ 3 และพจน์ที่ 4
จงหา (1) พจน์แรก (2) ผลต่างร่วม (3) ผลบวก10พจน์แรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น