วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตอบคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ

ในส่วนนี้ผมขอเปิดเป็นหัวข้อสำหรับตอบคำถามที่ค้างไว้ครับ

*** 1 ***
ถึงน้อง Hicari Kizarahiya16
ที่บอกว่า หนูอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะ พอดีหนูกำลังจะเรียนพอดีเลยมาอ่านก่อน ยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจอ่ะค่ะ

จะขอตอบน้องว่า ส่วนที่น้องอ่านเป็นการพูดถึง สมการ ในภาพรวมครับว่าสมการคืออะไรและเราพบสมการในลักษะใดบ้าง แต่ถ้าเนื้อหาเรื่องสมการน้อง ย้งไม่เข้าใจ ลองเข้าไปดู Clip VDO ในอีกเว็บของผมได้ครับที่ www.kruteeworld.com มีเรื่องสมการ ตั้งแต่พื้นฐานพอดีอาจช่วยให้น้องเข้าใจได้มากขึ้น แล้วอย่าลืมลองหาแบบฝึกหัดมาทำแยะๆครับจะได้เข้าใจ

*** 2 ***
มีผู้กถามโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์มาว่า
มีเด็ก 1 คนและรวมทั้งเพื่อน 6 คน ทำขนม 6 จานภายในเวลา 6 นาที ถ้าทำขนม 80 จานภายในเวลา 48 นาที จะใช้เด็กกี่คน
  โจทย์ข้อนี้ ขอตีความว่ามีเด็ก 6 คนนะครับเพราะจะได้เป็นเลขที่ลงตัว
หลักการทำโจทย์ลักษณะนี้ ต้องคำนึงว่า เป็นบัญัติไตรยางค์แบบส่วนตรงหรือส่วนกับด้วย
วิธีทำ
เด็ก 6 คน ทำขนม 6 จาน ภายในเวลา 6 นาที     ....(1)
ขนม 6 จาน ภายในเวลา 6 นาที ต้องใช้เด็ก 6 คน    ....(2)
ขนม 1 จาน ภายในเวลา 6 นาที ต้องใช้เด็ก 6/6  คน     ....(3)
ขนม 1 จาน ภายในเวลา 1 นาที ต้องใช้เด็ก (6/6) x 6 = 6 คน    ....(4)
ขนม 80 จาน ภายในเวลา 1 นาที ต้องใช้เด็ก 6 x 80 คน    ...(5)
ขนม 80 จาน ภายในเวลา 48 นาที ต้องใช้เด็ก 6 x 80 / 48 = 10 คน   ....(6)

ขอขยายบทแต่ละบรรทัดดังนี้ครับ
1. โจทย์
2. สลับเอาสิ่งที่โจทย์ถามไว้ด้านหลัง
3. แบบตรงส่วน งานน้อยใช้คนน้อย
4. แบบตรงกลับ เวลาน้อยใช้คนคนมากขึ้น
5. แบบตรงส่วน งานมากขึ้นใช้คนมากขึ้น
6. แบบตรงกลับ เวลามากขึ้นใช้คนคนน้อยลง

ตัวอย่างเพิ่มเติม
รถไถ จํานวน 5 คัน ช่วยกันทํางาน ในเวลา10 วัน ทํางานได้ 50 ไร่ เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้เร็วขึ้น จึงเพิ่มขึ้นเป็น10 คัน ถามว่า จะทํางานได้100 ไร่ ภายในกี่วัน
วิธีทํา
รถไถ 5  คัน ทํางาน 50 ไร่  ในเวลา  10   วัน
รถไถ 1  คัน ทํางาน 50 ไร่  ในเวลา  10x5  วัน
รถไถ 1  คัน ทํางาน 1 ไร่    ในเวลา  10x5 / 50 = 1 วัน
รถไถ 10  คัน ทํางาน 1 ไร่  ในเวลา 1/10 วัน
รถไถ 10  คัน ทํางาน100 ไร่  ในเวลา (1/10) x 100 = 10 วัน

***เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ www.kruteeworld.com***


*** 3 ***
สำหรับ คำถามที่ถามมาว่า ถ้า 1 g/y = 7.63e-5 แล้ว 2.442e-2 = .......g/y
ต้องขออภัยอย่างมากครับเพราะผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขียนมาครับ
******

*** 4 ***
สำหรับโจทย์ปัญญาข้อนี้ฝากคำถามไว้นานแล้ว ลักษณะคำถามเป็นโจทย์สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
ถามมาว่า
   ในการผลิตปลากระป๋อง มีแรงงานชาย 20 คน แรงงานหญิง 8 คน ผลิตปลากระป๋องได้ 30 ตัน และแรงงานชาย 15 คน แรงงานหญิง 7 คน ผลิตได้ 25 ตัน ถ้ามีแรงงานชาย 21 คน แรงงานหญิง 12 คน จะผลิตปลากระป๋องได้จำนวนกี่ตัน
(ช่วยแก้โจทย์หน่อยค๊าาา) ขอบคุณค่ะ

แนวการหาคำตอบที่ผมคิดจะเป็นแบบนี้นะครับ
ให้คนงานชาย 1 คน ผลิตสินค้าได้ x ตัน
ให้คนงานหญิง 1 คน ผลิตสินค้าได้ y ตัน

ดังนั้น  คนงานชาย 20 คน ผลิตสินค้าได้ 20x ตัน
และ  ให้คนงานหญิง 8 คน ผลิตสินค้าได้ 8y ตัน
จะได้ สมการคือ   20x + 8y = 30  ......1)      อ่านว่า สมการที่ 1
ในทำนองเดียวกัน
ให้คนงานชาย 15 คน ผลิตสินค้าได้ 15x ตัน
ให้คนงานหญิง 7 คน ผลิตสินค้าได้ 7y ตัน
จะได้ สมการคือ   15x + 7y = 25  .......2)     อ่านว่า สมการที่ 2
นำ 1) x 7 จะได้  140x  + 56y = 210   .....3)
นำ 2) x 8 จะได้  120x  + 56y = 200   ......4)
นำ 3) - 4) จะได้  20x = 10
                              x = 10/20 = 1/2
แทนค่า x = 1/2 ใน  1)
จะได้ 20(1/2) + 8y = 30
                 10 + 8y = 30
                         8y = 30 - 10
                           y = 20/8 = 5/2
นั้นคือ คนงานชาย 1 คน ผลิตสินได้ 1/2  ตัน
คนงานหญิง 1 คน ผลิตสินได้ 5/2  ตัน
ดังนั้น ถ้ามีคนงานชาย 21 คนและหญิง 12 คน จะผลิตสินค้าได้
เท่ากับ 21x + 12y = 21x(1/2) + 12x(5/2) = 21/2 + 60/2 = 81/2 =40.5 ตัน

ขอขอบคุณสำหรับทุกๆ คำถามด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น