วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตอบคำถาม-สนาม28วา

มีผู้ที่ฝากคำตอบมาเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ว่า
สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุัตรัสยาวด้านละ 28 วาต้องการปลูกแปลงดอกไม้เป็นรูปวงกลมให้มีรัศมียาว 5 วา จะเหลือพื่้นที่สนามประมาณกี่ตารางวา ตอบเท่าไหร่ 
วิธีทำ หาพื้นที่สนามที่เป็นรูปสี่จัตุรัส 
พื้นที่สี่เหลียมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน = 28 x 28 = 784  ตารางวา
หาพื้นที่แปลงดอกไม้ รูปวงกลม
พื้นที่รูปวงกลม = 3.14 x r x r = 3.14 x 5 x 5 = 78.5 ตารางวา
จะเหลือพื้นที่ 784 - 78.5 = 705.5 ตารางวา
หรือ ประมาณ 706 ตางราวา
ขอบคุณมาก สำหรับคำถามด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น