วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ - กราฟของฟังก์ชัน2

จากตอนที่ผ่านเป็นการนำแนะให้รู้จักกราฟของฟังก์ชัน
และวิธีการเขียนรูปของฟังก์ชั่น(Plot Graph)กันไป
วันนี้จะนำรูปของฟังก์ชั่นที่มีรูปเป็นกราฟเส้นตรงมาให้ดูกัน
หมายเหตุ
** ขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันกับกราฟให้ดี
** ดูกราฟเส้นสีน้ำเงินเป็นตัวเริ่มต้น นะครับ
รูปที่ 1
ตัวเลขที่ บวกอยู่ด้านหลังทำให้เส้นตรงยกตัวสูงข้น
ตัวเลขที่ ลบอยู่ด้านหลังทำให้เส้นตรงต่ำลง


 รูปที่ 2
ตัวเลขที่คูณหน้าตัวแปรเป็นบวก
ทำให้ความชันหรือความเอียงของเส้น เป็นมุมแหลมกับแกน x
รูปที่ 3

ตัวเลขที่คูณหน้าตัวแปรเป็นลบ
ทำให้ความชันหรือความเอียงของเส้น เป็นมุมป้านกับแกน x รูปที่4
รูปที่ 5
ได้จากการนำ 2 ฟังก์ชั่น(สมการ )มารวมกัน

ดูแล้วชอบ-ไม่ชอบ รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็อย่าลืม
ติชมกันมาได้นะครับ หรือมีปัญหาก็ ฝากไว้ได้ครับ
ถามตอบได้ก็ยินดี...ครับ
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น