วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มูลนิธิเด็กโสสะ

   มีคำกล่าวแบบสำนวนคนจีนที่่ผมดูในหนังจีนสมัยเด็กที่ว่า การได้ช่วยชีวิตคน นั้นได้ผลบุญมากกว่าการสร้างเจดีย์ 7 ชั้น หมายความว่า การได้ทำบุญกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นย่อมได้อานิสงส์กว่าการได้สร้างถาวรวัตถุ 
   วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีกำลังทรัพย์มาช่วยกันทำบุญกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


(ภาพที่ตัดต่อมาจากเว็บไซด์)
ข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซด์
เด็กไทย100คน มี20คน ถูกทอดทิ้ง เมื่อก่อนพวกเขาเคยมีบ้าน และวันนี้คุณสามารถมอบบ้านแห่งความรักให้แก่พวกเขาได้อีกครั้ง

แนวคิดในการทำงานของเรา
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด

ท่านมีจิตศรัธทาที่จะช่วยเหลือเด็กๆเหล่าติดต่อได้ครับที่
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177
แฟ็กซ์ 02-7555576
Email:info@sos-thailand.org

หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sosthailand.org/
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทศไทยในพระบรมราชนินูปถัมภ์

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับทางมูลนิธิครับ

ตอบคำถามน้อง Jeeranan

สำหรับคำถามน้อง Jeeranan Jantawong
ขอแก้สมการโดยการใช้วิธีลัดนะครับ
9(x -3) = 7x +4
9x -27 = 7x +4  ___1)
9x -7x = 4+27   ___2)
     2x = 31
       x = 31/2

อธิบายเพิ่มเติม
1) เป็นการกำจัดวงเล็บโดยการใช้กฎการกระจายหรือการแจกแจง
2) เป็นการย้ายตัวเลขไปให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง คือ ตัวเลขที่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านซ้ายของสมการ และตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านขวาของสมการ โดยระวังเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบภาษาอังกฤษกัน ตอนที่1

ลองมาทดสอบภาษาอังกฤษกันครับ เหมาะมากสำหรับน้องๆ ที่เรียนหัวข้อ Present Simple Tense
โดยอ่านประโยคแล้วสังเกต คำกริยาในประโยคว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดควรเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร ไม่มีตัวเลือกให้นะครับ
เตือนเต้นดี....
1. He are an old man.
2. She is in the room.
3. We lives with me.
4. They plays football after school.
5. Sugar am sweet.

6. I are Thai.
7. You am Korean.
8. Jim often reads a book.
9. He goes to school every day.
10. I eats rice.

11. The boy sleeps in his room.
12. That water are hot.
13. Tim usually listen to music.
14. We goes to the zoo.
15 Suda teaches Maths.

16. Bee studys Thai on Tuesday.
17. Lily likes singing.
18. Kate has a white cat.
19. Darin and I has 3 pens.
20. Nana live in this house.

21. Maya does her homework.
22. It is not a ring.
23. You am not a nurse.
24. I don't understand.
25. They is pencils.

26. Rose can swims.
27. Bell doesn't drink milk.
28. He drinks tea.
29. I are a singer.
30. We have dinner at 18.30.

** เฉลย **
1 is   2 ถูกแล้ว   3 live   4 play  5 is
6 am  7 are    8 ถูกแล้ว  9 ถูกแล้ว  10 eat
11 ถูกแล้ว   12 is   13 listens  14 go  15 ถูกแล้ว
16 studies   17 ถูกแล้ว   18 ถูกแล้ว  19 have    20 lives
21 ถูกแล้ว   22 ถูกแล้ว  23 are   24 ถูกแล้ว   25 are
26 swim   27 ถูกแล้ว   28 ถูกแล้ว  29 am    30 ถูกแล้ว


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ตอบคำถามของ...น้องณิชาภัทร

คำถาม เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จากน้องณิชาภัทร เอี่ยมพิสิฐวรกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ชั้นป.5 มีคำถามว่า
ถ้าเงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท เงินไทย3330บาท จะแลกเงินญี่ปุ่นได้ประมาณกี่เยน??
หลักการในการทำบัญญัติไตรยางค์ คือ เขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ ด้านขวามือ ครับ

จากที่โจทย์ที่ให้มา เงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท
ต้องเขียนใหม่เป็น
เงินไทย 37 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100 เยน
เงินไทย 1 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100/37 เยน
เงินไทย  3330 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 3330 x (100/37) = 9000 เยน
ขอบคุณคำถามของน้องด้วยครับ

คำถามเพิ่มเติม
ถ้าเงินไทยประมาณ 35 บาท แลกเงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่าเงินไทย 1,400 บาทจะแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลล่า
เงินไทย  35 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่า
เงินไทย  1 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1/35 ดอลล่า
เงินไทย  1400 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1400x (1/35) =  40 ดอลล่า (โดยประมาณ)


ปากกาครึ่งโหลราคา 72 บาท ปากกา 9 โหล ราคาเท่าไร
ปากกา 1/2 โหล ราคา  72 บาท
ปากกา 1 โหล ราคา 72 x 2 = 144 บาท
ปากกา 8 โหล ราคา 144 x 9 = 1296 บาท

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อาหารกับการควบคุมความดัน

ข้อมูลที่ทุกคนจะได้อ่านต่อไปนี้เป็น ข้อมูลที่ผม ได้มาจากเอกสารแจกฟรี ตอนที่ผมไปบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์(ถนนตก) อ่านแล้วเห็นว่า น่าสนใจมากเลยนำมาแบ่งให้ทุกคนได้อ่านด้วย

เรื่อง อาหารกับการควบคุมความดัน
คู่มือการดูแลตัวเอง โรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

อาหารมีส่วนอย่างมากในการควบคุมความดัน การรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นต้องความคุมอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง อาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมาก ควบคู่ไปกับการควมคุมน้ำหนักตัวให้คงที่อย่าปล่อยให้อ้วน ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
การควมคุมอาหาร นอกจากจะช่วยควบคุมความดันไม่ให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

อาหารที่ควรรับประทาน
1. อาหารที่มีรสชาติพอเหมาะ ไม่เค็มหรือเค็มปนหวาน ผู้ที่มีความดันสูงต้องจำกัดเกลือในอาหารแต่ละวันคือ ความลดความเค็มของอาหารที่มีรสจืด และอย่าเติมเครื่องปรุงใด เช่น น้ำปลา ซ๊อส เกลือ ขณะทานอาหาร
2.เพิ่มการกินผักและผลไม้ทุกมื้อของอาหารเพราะมีกากใยสูง จะเป็นผลให้ไขมันจากอาหารที่กินเข้าไปถูกดูดซึมไปใช้น้อยลง เช่น ส้ม สับปะรด มะละกอ (ยกเว้นผลไม้ที่รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ละมุด ลำใย องุ่น)
3. เลือกกินผลไม้ที่ไม่ติดมัน ไม่ติดหนัง เช่น ปลา เนื้อไก่ เนื้อเป็ด (ไม่ติดหนัง) เนื้อหมู ฯลฯ
4. ประกอบอาหารด้วยการต้ม ตุ๋น นึ่ง ปิ้ง ลวกหรือย่าง แทนการผัดหรือทอดในน้ำมัน หรือต้มในกระทิ เช่น ต้มจืด แกงส้ม แกงเลียง ปลานึ่ง
5. ใช้น้ำมันพืชแทนการใช้น้ำมันจากไขมันสัตว์ เช่น น้ำมันข้าวโพด ถั่วเหลือง รำข้าว และต้องใช้ปริมาณพอเหมาะ

อาหารที่ควรงด
1. อาหารที่มีเกลือมาก เกลือในที่นี้หมายถึง เกลือโซเดียม ซึ่งจะอยู่ในรูปของเลือแกง(NaCl) ที่มีรสเค็ม แม้ว่าจะไม่มีรสเค็ม แต่อันตรายได้กินเป็นประจำ ได้แก่
อาหารที่แห้งที่มีรสเค็มหรือเค็มปนหวาน เป็น ปลาสลิด ปลามเค็ม เนื้อเค็ม ไข่เค็ม กุนเชียง หมูหยอง ปลาหวาน บ๊วยเค็มหรือบ๊วยหวาน
อาหารที่ใส่เกลือเป็นเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา ซีอิ้ว ซ๊อส เต้าเจี้ยว น้ำบ๊วย น้ำพริก หรือ เครื่องแกงสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวต่างๆ
อาหารหมักดองหรือแช่อิ่ม เช่น ไตปลา ปลาร้า หนำเลี๊ยบ เต้าหู้ยี้ กะปิ ผักกาดหรือดอกไม้ดอก
อาหารที่มีโซเดียมตามธรรมชาติ เช่น น้ำนม อาหารทะเล น้ำมะเขือเทศ เนื้อสัตว์ และผักบางชนิด เช่น คื่นไช่ ผักขม คะน้า หัวผักกาด
อาหารสำเร็จรูป เช่น โจ๊ก บะหมี่สำเร็จรูป ซุปก้อน
อาหารบรรจุขวดหรืออาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง ผักกาดดองกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำอัดลมและอื่นๆ
สารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งสีรส เช่น ผงชูรส ผงฟูใส่เค๊กหรือคุ๊กกี้ สารกันบูดในเนยแข็ง สารกันเชื้อราในขนมปัง สารใส่ไอศครีมให้เหนียว

2. อาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมาก เพราะจะเพิ่มไขมันในเลือดทำให้หลอดเลือดแข็ง และตีบง่ายนอกจากนั้น จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่
อาหารทอดหรือผัดในน้ำมันมาก เช่น ปาท่องโก๋ ไข่เจียว ทอดมัน ข้าวมันไก่ ผัดซีอิ๊ว หอยทอด
เนื้อสัตว์ติดมันหรือติดหนัง เช่น ขาหมู หมูสามชั้น ปลาสวาย เนื้อ หรือหมูติดมัน หนังเป็ด หนังไก่ เครื่องในสัตว์
อาหารที่ใส่กะทิ เช่น แกงมัสมั่น ต้มกะทิ แกงคั่งต่างๆ ขนมกวนหรือใส่กะทิ เช่น ตะโก้ วุ้นกะทิ ลอดช่องน้ำกะทิ กล้วยบวชชี
อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก เช่น ลูกอม ขนมหวาน น้ำอัดลม น้ำหวาน เหล้า เบียร์

สาระน่ารู้
1. ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับเกลือโซเดียมมากถึงวันละ 4 ช้อนชาเป็นประจำมีความดันสูงกว่าผู้ที่ได้รับวันละ 1 ช้อนชา และเมื่อลดเกลือในอาหารลง ความดันก็จะลดลงด้วย
2. ผู้ที่ได้รับยาลดความดันพวกยขับปัสสาวะ ถ้ายังกินอาหารที่มีเกลือมาก ความดันจะไม่ลดลงเท่าที่ควร
3. การควมคุมความดันให้ได้ผลแน่นอนนั้น นอกจากจะต้องลดการกินอาหารที่มีเกลือโซเดียมมากแล้ว ควรควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย ลลการกินอาหารที่มีไขมัน แป้ง น้ำตาล และออกกำลังกายทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

*** จำง่ายๆว่า ***
ออกกำลังกายทุกวัน     ไขมันอย่าสน
ฝึกฝนกินผัก(ผลไม้)      อย่าหนักของเค็ม