วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

วลีในภาษาอังกฤษ01

ผมหายไปนานครับ...เพราะงานยุ่งมาก  แต่พอมีเวลาเลยเอาวลีในภาษาอังกฤษมาฝาก

a basic barrier  อุปสรรคพื้นฐาน
a dressmaking business  ธุรกิจการตัดเสื้อผ้า
a good listener  ผู้ฟังที่ดี
a good solution  เป็นทางแก้ที่ดี
a harmful insect  แมลงที่เป็นอันตราย
a long-term effect  ผลกระทบใบระยะยาว
a low-cost way   วิธีที่ต้นทุนต่ำ

a low-income area  พื้นที่ที่คนมีรายได้ต่ำ
a middle-income country  ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
a natural disaster  ภัยทางธรรมชาติ
a powder-like substance  สารที่มีลักษณะคล้ายแป้ง
a roof-top garden project  โครงการสวนบนหลังคา
a rural primary school  โรงเรียนประถมในเขตชนบท
a sharp knife  มีดที่คม

an anti-corruption activist   นักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
an important time for brain development   ช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาสมอง
an unusual device   อุปกรน์ที่ผิดปกติ
anti-seismic construction   สิ่งปลูกสร้างที่ต้านทานแผ่นดินไหว

eat well, sleep well, and age well กินดี นอนดี อายุยืน
educating young people การให้การศึกษากับเด็กๆ
fat consumption การบริโภคไขมัม
fat-free products ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมัน
fresh fruits and vegetables ผลไม้สดและผักสด
getting older การที่มีอายุมากขึ้น
healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ
school lunch อาหารเที่ยงที่โรงเรียน
school meal อาหารโรงเรียน
sleep problems ปัญหาในการนอน

test tube baby เด็กหลอดแก้ว
the local market ตลาดในท้องถิ่น
the mind-set of the people ชุดความคิด(ความเชื่อ)ในผู้คน
the poorest areas of the country พื้นที่ที่อยากจนที่สุดในประเทศ
the rooftop garden สวนบนหลังคา
unhealthy additives สารปรุงแต่งที่ไม่ดีกับสุขภาพ

ส่วนนี้เป็น กริยาวลีที่น่าจำไปใช้ครับ
to control time ควบคุมเวลา
to eat healthy กินอย่างมีสุขภาพที่ดี
to find it more difficult to read a simple sentence  พบว่ามันอยากขึ้นมากที่จะอ่านประโยคง่ายๆได้
to give students real-life experience  ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในชีวิตจริง
to have good basic skills in the kitchen  มีทักษะพื้นฐานที่ดีในการทำครัว
to make sure they do not happen again ทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเอง
to provide enough detail เตรียมข้อมูลที่เพียงพอ
to reach this destination เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
to rebuild the green environment เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวใหม่อีกครั้ง

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มูลนิธิเด็กโสสะ

   มีคำกล่าวแบบสำนวนคนจีนที่่ผมดูในหนังจีนสมัยเด็กที่ว่า การได้ช่วยชีวิตคน นั้นได้ผลบุญมากกว่าการสร้างเจดีย์ 7 ชั้น หมายความว่า การได้ทำบุญกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นย่อมได้อานิสงส์กว่าการได้สร้างถาวรวัตถุ 
   วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีกำลังทรัพย์มาช่วยกันทำบุญกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


(ภาพที่ตัดต่อมาจากเว็บไซด์)
ข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซด์
เด็กไทย100คน มี20คน ถูกทอดทิ้ง เมื่อก่อนพวกเขาเคยมีบ้าน และวันนี้คุณสามารถมอบบ้านแห่งความรักให้แก่พวกเขาได้อีกครั้ง

แนวคิดในการทำงานของเรา
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด

ท่านมีจิตศรัธทาที่จะช่วยเหลือเด็กๆเหล่าติดต่อได้ครับที่
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177
แฟ็กซ์ 02-7555576
Email:info@sos-thailand.org

หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sosthailand.org/
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทศไทยในพระบรมราชนินูปถัมภ์

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับทางมูลนิธิครับ

ตอบคำถามน้อง Jeeranan

สำหรับคำถามน้อง Jeeranan Jantawong
ขอแก้สมการโดยการใช้วิธีลัดนะครับ
9(x -3) = 7x +4
9x -27 = 7x +4  ___1)
9x -7x = 4+27   ___2)
     2x = 31
       x = 31/2

อธิบายเพิ่มเติม
1) เป็นการกำจัดวงเล็บโดยการใช้กฎการกระจายหรือการแจกแจง
2) เป็นการย้ายตัวเลขไปให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง คือ ตัวเลขที่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านซ้ายของสมการ และตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านขวาของสมการ โดยระวังเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบภาษาอังกฤษกัน ตอนที่1

ลองมาทดสอบภาษาอังกฤษกันครับ เหมาะมากสำหรับน้องๆ ที่เรียนหัวข้อ Present Simple Tense
โดยอ่านประโยคแล้วสังเกต คำกริยาในประโยคว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดควรเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร ไม่มีตัวเลือกให้นะครับ
เตือนเต้นดี....
1. He are an old man.
2. She is in the room.
3. We lives with me.
4. They plays football after school.
5. Sugar am sweet.

6. I are Thai.
7. You am Korean.
8. Jim often reads a book.
9. He goes to school every day.
10. I eats rice.

11. The boy sleeps in his room.
12. That water are hot.
13. Tim usually listen to music.
14. We goes to the zoo.
15 Suda teaches Maths.

16. Bee studys Thai on Tuesday.
17. Lily likes singing.
18. Kate has a white cat.
19. Darin and I has 3 pens.
20. Nana live in this house.

21. Maya does her homework.
22. It is not a ring.
23. You am not a nurse.
24. I don't understand.
25. They is pencils.

26. Rose can swims.
27. Bell doesn't drink milk.
28. He drinks tea.
29. I are a singer.
30. We have dinner at 18.30.

** เฉลย **
1 is   2 ถูกแล้ว   3 live   4 play  5 is
6 am  7 are    8 ถูกแล้ว  9 ถูกแล้ว  10 eat
11 ถูกแล้ว   12 is   13 listens  14 go  15 ถูกแล้ว
16 studies   17 ถูกแล้ว   18 ถูกแล้ว  19 have    20 lives
21 ถูกแล้ว   22 ถูกแล้ว  23 are   24 ถูกแล้ว   25 are
26 swim   27 ถูกแล้ว   28 ถูกแล้ว  29 am    30 ถูกแล้ว


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ตอบคำถามของ...น้องณิชาภัทร

คำถาม เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จากน้องณิชาภัทร เอี่ยมพิสิฐวรกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ชั้นป.5 มีคำถามว่า
ถ้าเงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท เงินไทย3330บาท จะแลกเงินญี่ปุ่นได้ประมาณกี่เยน??
หลักการในการทำบัญญัติไตรยางค์ คือ เขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ ด้านขวามือ ครับ

จากที่โจทย์ที่ให้มา เงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท
ต้องเขียนใหม่เป็น
เงินไทย 37 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100 เยน
เงินไทย 1 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100/37 เยน
เงินไทย  3330 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 3330 x (100/37) = 9000 เยน
ขอบคุณคำถามของน้องด้วยครับ

คำถามเพิ่มเติม
ถ้าเงินไทยประมาณ 35 บาท แลกเงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่าเงินไทย 1,400 บาทจะแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลล่า
เงินไทย  35 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่า
เงินไทย  1 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1/35 ดอลล่า
เงินไทย  1400 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1400x (1/35) =  40 ดอลล่า (โดยประมาณ)


ปากกาครึ่งโหลราคา 72 บาท ปากกา 9 โหล ราคาเท่าไร
ปากกา 1/2 โหล ราคา  72 บาท
ปากกา 1 โหล ราคา 72 x 2 = 144 บาท
ปากกา 8 โหล ราคา 144 x 9 = 1296 บาท