วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

คำถามเศษส่วนของ Bonza

วันนี้จะมาตอบคำถามของ Bonza Kiki007 เกี่ยวกับการหาคำตอบของโจทย์เศษส่วน
คำถามมีอยู่ว่า 

1- 1ส่วน2 - 1ส่วน3 - 1ส่วน4 - 1ส่วน5 - 1ส่วน6 = Aส่วนB
หรือขอแปลงเป็น
(1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B

ขั้นตอนในการคิดโจทย์การบวก - ลบ เศษส่วน คือ 
ต้องทำให้ตัวส่วน (เลขที่อยู่ด้านล่าง) เท่ากันก่อน
โดยการหาร ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)  ซึ่ง ค.ร.น. ของ 1,2,3,4,5,6 คือ 60
แล้วนำตัวเศษ (เลขที่อยู่ด้านบน) มาบวก - ลบกัน
 
จาก  (1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B
จะได้  (60/60) - (30/60) - (20/60) - (15/60) - (12/60) - (10/60)  = A/B 
-(27/60) = A/B 
-(9/20) = A/B       (ใช้ 3 มาตัวทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม ซื้อนม

เงิน 144 บาท ซื้อนมสดได้ 1 โหล ถ้าซื้อนมสด 8 กล่อง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
ขอวิธีทำด้วยค่ะ นะคะ !

เคล็ดที่ไม่ลับ คือ นำสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางด้านขวา
และต้องรู้ว่า  1 โหล เท่ากับ 12 ชิ้น

ซื้อนมสดได้ 12 ขวด ต้องจ่ายเงิน 144 บาท
ซื้อนมสดได้ 1 ขวด ต้องจ่ายเงิน 144 ÷ 12 = 12 บาท
ซื้อนมสดได้ 1 ขวด ต้องจ่ายเงิน 12 x 8 = 96 บาท

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตอบคำตอบ คุณ So cute GAMER26 - ร้อยละ

So cute GAMER26 มกราคม 2560 03:26
ช่างไม้ทำเตียงขายให้พ่อค้าไปได้กำไร 25% พ่อค้านำไปขายต่อได้กำไร 35% ถ้าพ่อค้าขายในราคา 1500 ช่างไม้ลงด้วยทุนกี่บาท?

ขอตอบปัญหานี้ด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้

วิธีทำ  ขั้นที่ 1 หาต้นทุนของพ่อค้า
กำไร 35% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท ขายได้เงิน 100 + 35 = 135 บาท
ขายได้เงิน 135 บาท จากทุน 100 บาท
ขายได้เงิน 1    บาท จากทุน 100 / 135 บาท
ขายได้เงิน 1500 บาท จากทุน (100 x 1500)/135 = 10000/9 บาท
พ่อค้าซื้อเตียงมาในราคา 10000 / 9 = 1111 บาท  (โดยประมาณ)

ต้นทุนของพ่อค้า = ราคาขายของช่างไม้
(....และในลักษณะเดียวกัน)

ขั้นที่ 2 หาต้นทุนของช่างไม้
กำไร 25% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท ขายได้เงิน 100 + 25 = 125 บาท
ขายได้เงิน 125 บาท จากทุน 100 บาท
ขายได้เงิน 1    บาท จากทุน 100 / 125 บาท
ขายได้เงิน 1111 บาท จากทุน (100x1111)/125 = 888.80 บาท
ช่างไม้ทำเตียงด้วยต้นทุน 888.80 บาท

ขอบคุณนะครับ ที่ร่วมแบ่งปันปัญหา
เพราะ สิ่งที่คุณสงสัยก็มีอีกหลายคนที่อยากรู้คำตอบ ...

ตอบคำถาม คุณ Pungpung-อัตราส่วน

Pungpung Namnamnam2 กุมภาพันธ์ 2560 15:10
กระดาษมีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร ความกว้าง 8 เซนติเมตร แล้วอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นเท่าใด (แสดงวิธีทำ)

วิธีทำ กระดาษมีพื้นที่ 96 ตร. ซม.
ความกว้าง 8 เซนติเมตร
จากสูตรพื้นที่รูปสี่ผืนผ้า = ความกว้าง x ความยาว
จะได้ว่า   ความยาว = พื้นที่ / ความกว้าง
ดังนั้น จะมีความยาว = 96 / 8 = 12 ซม.
ดังนั้น อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
   = 8 : 12 = 2 : 3   (หารด้วย 4)

ขอบคุณ...สำหรับคำถาม ดีๆ ครับ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตอบคำถาม..ข้าวสาร

ข้าวสารสองชนิดผสมรวมกันในอัตตราส่วน 5:6 ถ้าใช้ข้าวสารชนิดที่1จำนวน 3.5 กิโลกรัม ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่2 จำนวนกี่กิโลกรัม
มีวิธีคิด 2 วิธีครับ
1. ใช้การแก้สมการ  ตามนี้ครับ
วิธีทำ   ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่ 2 จำนวน     m    กิโลกรัม
ข้าวสารชนิดที่ 1 : ข้าวสารชนิดที่ 2 = 5 : 6
 3.5 : m = 5 : 6
      5m = 3.5x6
        m = 3.5x6 / 5
        m = 4.2
ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่ 2 จำนวน  4.2  กิโลกรัม

2. ใช้การสังเกต
ข้าวสารชนิดที่ 1  5 กิโลกรัมต้องใช้จริง 3.5 กิโลกรัม  ( ต้องคูณด้วย 0.7 )
ข้าวสารชนิดที่ 2  6 กิโลกรัมต้องใช้จริง 6x0.7 = 4.2 กิโลกรัม

ขอบคุณกับคำถามที่ถามมาด้วยครับ